VA-chefer träff

Tid

  • 2020-08-20
    9:00 - 16:30

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Jesper Bergnordh
  • Telefon: 072-885 47 59
  • E-post: jesper.bergnordh@kfsk.se

VA-chefer träff

Välkomna till träff för VA-chefer den 20 augusti. Vårens träff flyttades med anledning av osäkerheter kring läget med corona-situationen och ska nu alltså genomföras 20 augusti!

Observera anmälningstid! Senast 7 augusti, så anmäl er direkt.

Liksom våra medverkanden följer vi på Kommunförbundet Skåne de rekommendationer som anges av Folkhälsomyndigheten och är som ni förstår beredda att anpassa genomförandet för er deltagande och medverkande med möjligheten att finnas med 30via länk. Dock behöver jag alltså veta vilka som redan nu vet att ni i dagens läge kan och avser vara med på plats avseende vår beställning av lokal och mat för dagen!

Vi följer fortsatt utvecklingen av Coronaviruset (Covid-19) och inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk.

Välkommen om du känner dig frisk!
Vi ber alla som har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta eller feber, att stanna hemma. Det gäller även om du bara har lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du deltar på möte hos oss.

SLUTLIGEN, Välkommen!

Jesper Bergnordh
Kommunförbundet Skåne

Målgrupp

VA-chef eller motsvarande ledande roll i din kommun eller VA-förbund, Sydvatten

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång eller utebliven deltagare utan namngiven ersättare debiteras motsvarande hel avgift.

Program

08.30 09.00

Registrering med macka och kaffe

09.00 09.20

Inledning och välkomna
Jesper Bergnordh, Kommunförbundet Skåne

09.20 10.00

Utblick – aktuella frågor från Svenskt Vatten
Peter Sörngård, Svenskt Vatten

10.10 10.15

Paus

10.15 12.15

Laget runt!
Vänligen meddela i förväg till jesper.bergnordh@kfsk.se ifall ni vill visa en slide… utrymmet är begränsat då ni har totalt 3 – 5 minuter per person om aktuell fråga i verksamheten.

12.15 13.15

Lunch

13.15 13.55

Intresse för gemensamt AB VA?
Gemensam diskussion

14.00 14.50

NIS-direktivet
Anders Östgaard, Informationssäkerhetsspecialist, Livsmedelsverket

14.50 15.10

Eftermiddagsfika och nätverkande

15.10 16.10

Nya anläggningar – tema fortsätter från träff november 2019
Vad ger nya tekniska lösningar, driver innovation och skapar ett mer hållbart system?
Avslutas med gemensam diskussion om framtidsspaning och slutsatser.
Peter Asteberg, Projektledare infrastruktur, Mörbylånga kommun numer Norconsult

16.10 16.30

Avslut av dagen
Jesper Bergnordh, Kommunförbundet Skåne

Rubriker i programmet kan komma att kompletteras och eventuellt justeras, medverkande anges löpande via programmet på vår hemsida för anmälan, tiderna angivna är cirkatider.