Utvecklingsgrupper inom FoU Skola läsåret 2020/2021 INSTÄLLT

Tid

  • Första tillfället
    2020-09-02
    13:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

Utvecklingsgrupper inom FoU Skola läsåret 2020/2021 INSTÄLLT

Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Relevanta personalkategorier kan vara strategiska utvecklare, lektorer, utvecklingsledare med flera. Gruppen består av 10-15 personer.

Tillfällen:
2 september, 2020
4 november, 2020
29 januari, 2021
4 mars, 2021
7 maj, 2021, en heldag

Varje sammankomst beräknas till tre timmar, kl.13:00-16:00 (lunch serveras från 12:00).
Femte sammankomsten beräknas en heldag kl.9:00-16:00.

Avgift:
3500 kr exkl moms för alla fem träffar inklusive fika och lunch.

Inbjudan i pdf Inbjudan Utvecklingsgrupper 2020-2021

Målgrupp

Lektorer, utvecklingsledare, strategiska utvecklare, didaktiker och dylika tjänster som arbetar hos skolhuvudmän som är med i samverkansavtalet för FoU Skola och som har i uppdrag att utveckla skola på förvaltningsövergripande nivå

Medverkande

Elena Zukauskaite, Vetenskaplig ledare FoU Skola

Avanmälan

Avanmälan är kostnadsfri fram till och med 2020-06-24. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Målet med utvecklingsgrupperna är att fördjupa förståelsen för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i sin roll som skolutvecklare. Flera olika texter utgör ramen för utvecklingsgrupperna. Bland annat: Jahnke, A. (2019) Utveckla utbildning, Liber; Pihlgren, A. (2019) Casemetodik för lärare, Studentlitteratur m.fl. Lästips och reflektionsuppgifter ges vid varje träff. Gruppen diskuterar också olika vetenskapliga metoder, deras inverkan på resultat och utför relevanta undersökningar i sin kommun.

Resultat av fem träffar – en plan för skolutveckling på vetenskaplig grund. Planen kan vara övergripande för profession (exempelvis, på hur utvecklingsledare kan främja skola på vetenskaplig grund i sin kommun) eller kopplat till en konkret problematik (exempelvis, på hur utvecklingsledare kan främja utveckling av skolresultat i svenska på vetenskaplig grund). Under sista träffen diskuteras planen med forskarutbildad expert inom området.