Utvärdering av Miljösamverkan Skåne – Fokusgrupper

Tid

 • Lund, Kommunförbundet Skåne
  2017-03-20
  9:30 - 11:30
 • Helsingborg, Miljöförvaltningen
  2017-03-21
  9:30 - 11:30
 • Hässleholm, Norra Station
  2017-03-21
  13:30 - 15:00
 • Malmö, Länsstyrelsen
  2017-03-31
  9:00 - 11:00

Kontakt

 • Elin Ulander
 • Telefon: 0728-85 47 56
 • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Utvärdering av Miljösamverkan Skåne – Fokusgrupper

Som komplement till den enkät om utvärdering som skickas ut till alla berörda inom Miljösamverkan Skåne inbjuds miljöchefer, avdelnings- och enhetschefer, samordnare samt tjänstepersoner att delta i fokusgrupper för en fördjupad kvalitativ utvärdering. Det finns 12 platser till varje fokusgrupp, platserna fördelas efter principen ”först till kvarn”. Vid fokusgrupperna kommer Jörgen Wessman, extern utvärderare från Gotlandsakademin, att vara samtalsledare.

De tre första fokusgrupperna riktar sig till kommunerna, från varje miljöförvaltning/miljöförbund är ni välkomna att anmäla upp till två deltagare. Det fjärde tillfället riktar sig till länsstyrelsen samt Arbets- och miljömedicin.

Följande tre huvudfrågeställningar kommer att diskuteras:

 1. Vad tycker du har varit fördelar respektive nackdelar med Miljösamverkan Skåne under de gångna åren?
 2. Vilka effekter har det haft att MSS utökats med 0.5 tjänst?
 3. Vilka önskemål, förslag och behov har du inför en fortsättning av Miljösamverkan Skåne?

Välkomna!

Miljösamverkan logga

Målgrupp

Miljöchefer, avdelnings- och enhetschefer, samordnare samt tjänstepersoner inom kommunal miljöförvaltning och länsstyrelsen.

Medverkande

Gotlandsakademin, Jörgen Wessman

Avanmälan

Vid avanmälan efter anmälningstidens slut debiteras faktiska kostnader.