Utökad ägardialog

Tid

  • 2019-11-29
    9:00 - 12:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Sofia Edward
  • Telefon: 0728 - 85 47 34
  • E-post: sofia.edward@kfsk.se

Utökad ägardialog

VÄLKOMNA

Förmiddagen den 6 december sammanträder Kommunförbundet Skånes styrelse och tar del av rapporten från den externa medlemsdialogen och arbetet med konsekvensbeskrivningar av Kommunförbundet Skånes befintliga verksamhet.

Jag vill därför, på styrelsens vägnar, bjuda in kommunstyrelsepresidium samt kommundirektörer redan den 29 november till Utökad ägardialog om hur vi vill ha vårt gemensamma kommunförbund. Jag tillsammans med förbundsdirektör Monica Holmqvist kommer att inleda och beskriva arbetet med den pågående översynen. De konsulter som har genomfört den externa medlemsidalogen presenterar sedan vad de har kommit fram till där er medverkan i diskussionerna är viktig för det fortsatta arbetet.

Observera! Den tidigare kommunicerade ägardialogen den 6 december är inställd. Målgruppen kommer bli informerade om styrelsens beslut mailledes.

Jag hoppas att få se så många av er som möjligt den 29 november!

Patric Åberg, Ordförande

Kommunförbundet Skåne

 

Hålltider:
Fika kl.8.30
Program kl.9.00-12.00
Lunch kl.12.00

Målgrupp

Ledamot i kommunstyrelsepresidium eller kommundirektör, kommunchef eller stadsdirektör i en av Skånes kommuner