Utökad ägardialog

Tid

  • 2019-11-29
    9:00 - 12:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Sofia Edward
  • Telefon: 0728 - 85 47 34
  • E-post: sofia.edward@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
AnmälanVisa detaljer + Kostnadsfritt  

Utökad ägardialog

VÄLKOMNA

Förmiddagen den 6 december sammanträder Kommunförbundet Skånes styrelse och tar del av resultatet från den externa medlemsdialogen och arbetet med konsekvensbeskrivningar av Kommunförbundet Skånes befintliga verksamhet.

Jag vill därför, på styrelsens vägnar, bjuda in kommunstyrelsepresidium samt kommundirektörer redan den 29 november för att diskutera resultatet genom en utökad ägardialog. Detta tillfälle är mycket viktigt för att ge er syn på Kommunförbundet Skånes kommande inriktning av verksamheten då inspel kommer att beaktas i det fortsatta arbetet. Programmet för förmiddagen  presenteras närmare.

Observera! Kommunstyrelseordförande är även inbjudna till en Ägardialog (tidigare KSO- forum) i direkt anslutning till styrelsens sammanträde den 6 december för att diskutera hur den nya inriktningen av verksamheten ska organiseras. Anmälan till det mötet hittar ni via länken här.

 

Jag hoppas att få se så många av er som möjligt den 29 november!

Patric Åberg, Ordförande

Kommunförbundet Skåne

 

Hålltider:
Fika kl.8.30
Program kl.9.00-12.00
Lunch kl.12.00

Målgrupp

Ledamot i kommunstyrelsepresidium eller kommundirektör, kommunchef eller stadsdirektör i en av Skånes kommuner