Utbildningssamverkan Skåne – Gåsainternat

Tid

  • 2018-11-08 - 2018-11-09
    12:00 - 13:00

Plats

Barumsvägen 255
290 34, Fjälkinge
Karta

Kontakt

  • Jan-Åke Johansson
  • Telefon: 0728-85 48 26
  • E-post: jan-ake.johansson@kfsk.se

Utbildningssamverkan Skåne – Gåsainternat

Välkomna till hösten 2018 års Gåsainternat!

Denna gång är vi på vackra och historiska Bäckaskogs slott! För de som varit med några år är det ett kärt återseende!

 

Planeringsgruppen i Skåne öst har bjudit in två spännande föreläsare vars tankar vi får ta del av och sedan reflektera kring.

Philip Runsten – ”Varför grupper och organisationer behöver tillit för att vara intelligenta”.

 Philip Runsten (Ekon Dr) forskar och undervisar vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsområde är kollektiv intelligens i grupper och mikrosystem, och hans perspektiv är hur intelligent handlande uppstår i organisationer. Från tiden före sitt forskningsarbete har Philip över 20 års erfarenhet av arbete som konsult, chef och entreprenör i rad svenska och internationella företag. År 2011 tilldelades Runsten tillsammans med Professor Andreas Werr och Ekon Dr Annika Schilling priset för årets HR-forskning. Runsten är en av grundarna till konsultföretaget Influence, som arbetar med strategier för stora organisationer att utveckla kollektiva intelligens

Forskning visar att arbetsgrupper vanligen presterar långt under sin potential. Att gruppen har tydliga och gemensamma mål anses ofta vara avgörande för framgång men så är inte fallet.

Idag försöker organisationer i genomsnitt uppnå 6 gånger fler mål, samtidigt som de blivit 35 gånger mer komplexa, än på 50-talet, och denna utveckling bara fortsätter. Kan vi hantera denna komplexitet, och finns det andra strategier för att möta denna utveckling? En fråga som uppstår är därför hur vi kan få intelligentare organisationer. Det beror på att organisationer i framtiden i mycket högre grad måste kunna vara självorganiserande, snarare än planerade och styrda uppifrån. Men för att förstå intelligenta organisationer och självorganiserande måste vi förstå hur alla de grupper, team och möten som dagligen koordinerar våra organisationer fungerar. Det är på denna nivå vi kan identifiera viktiga faktorer för: hur ”intelligenta samtal” uppstår, vad som kännetecknar grupper som fungerar bra och agerar intelligent, men även varför grupper måste vara ”varma” för att kunna vara intelligenta. Genom att förstå detta kan vi lägga en grund för hur vi kan forma våra organisationer. Philip Runsten är forskare och föreläsare på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad på organisationer, mikrosystem och kollektiv intelligens.

 

Stefan Einhorn – ”Den goda ledaren”

Förutom kompetens är det två egenskaper som utmärker en bra ledare. Den ena är godhet, det vill säga ett beteende som sätter medarbetarens välmående i fokus. Den andra är visdom, vilket innebär förmågan att lösa problem på ett optimalt sätt. I föreläsningen diskuteras dessa egenskaper, hur de kan utvecklas och deras betydelse för verksamheten.

Stefan Einhorn är professor och ordförande i Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han är också föreläsare samt författare, senast till boken Konsten att göra skillnad.

 

Välkomna!

Målgrupp

Barn- och utbildningschefer eller motsvarande i de skånska kommunerna

Ledningsansvariga för Skånes lärarutbildningar

Medverkande

Stefan Einhorn och Philip Runsten

Avanmälan

Vid avbeställning senare än 4 veckor före konferensens start debiteras 75% av avtalat pris för hel- och halvpension, konferenslokaler och måltider. Vid avbeställning senare än 2 veckor före konferensens start debiteras 100 %. Allt i den mån helpensioner och konferenslokaler ej kunnat återsäljas.

Program

8 november

12.00 13.00

Lunch

13.00 15.30

Stefan Einhorn, ”Den goda ledaren”, inklusive kort paus

15.30 16.30

Diskussioner i basgrupper utifrån föreläsningen

17.30

Kort historik om Bäckaskog slott

18.00

Gåsamiddag

9 november

08.30 10.30

Philip Runsten, ”Kollektiv intelligens”, inklusive kort paus

10.30 11.15

Diskussioner i basgrupper utifrån föreläsningen

11.15 11.50

Val till KFSK´s arbetsgrupper inom samverkan (J-ÅJ)
VFU-platser i tillräcklig omfattning (Skånesydväst)

11.50 12.00

Sammanfattning o avslut (SNO)

12.00

Lunch