Utbildningsdag i LVM

Tid

  • 2018-05-17
    8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Utbildningsdag i LVM

Utbildningsdag i LVM
 
 
En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten.
08.30 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                      

10.30 – 10.50  Paus

10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt LVM, fortgående missbruk, socialtjänstens samtliga resurser uttömda, specialindikationerna hälso-, sociala- och våldsindikationerna.

11.15  – 12.00 Grupparbete (fiktivt LVM- ärende där deltagarna får agera F.R.(redovisning av grupparbete)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00   Praktisk hantering av ett LVM-ärende. (Handläggning och dokumentation, när öppnar vi en § 7 utredning,   avskrivning av en utredning, ansökan, § 13)

13.45 – 14.30 Beredning av LVM-ärende i socialnämnd, genomgång av  processföringen i  förvaltningsrätt / Kammarrätt.

(Prövningen i nämnd och förvaltningsdomstol av underställningar  och ansökningar, muntlig förhandling, hur kan du förbereda dig, verkställighet och uppföljning av ett LVM-ärende)

14.30  – 14.45  Paus

14.45 – 15.30 Grupparbete kring ett mål i förvaltningsrätten (eget eller fiktivt) (ett ärende med anmälan, utredning, läkarintyg som leder till ansökan. Hur bedömer förvaltningsrätten / ni ?  Grupparbete kring Göteborgsärendet. Tjänsteman åtalad för underlåtenhet att använda (LVM).

15.30 – 16.00   Diskussion om grupparbetet / Avslutande diskussion 

 

                     

                      Utbildningsintyg till samtliga deltagare.
 
 
 

Målgrupp

Personal inom Socialtjänst vård och omsorg

Medverkande

Christian Wennberg har arbetat med LVM-lagstiftningen under 30 år varav 20 år som handledare och konsult i socialt arbete. Under tio års tid arbetade jag som byrådirektör/socialkonsulent på länsstyrelsens sociala enhet i Stockholms län med LVM-utredningar och har stor erfarenhet ifrån utredningar, ansökningar och 1000-talet förhandlingar i förvaltningsrätt och Kammarrätt. Från 1994, då initiativrätten flyttades från staten till kommunerna, har jag varit ute i egen verksamhet och då som handledare, projektledare, enhetschef och numera främst som utbildare.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 05-13 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.