Utbildningsdag i LVM

Tid

  • 2020-12-10
    8:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072-885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive kaffe och lunchVisa detaljer + 2,200kr (SEK)  

Utbildningsdag i LVM

En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten.

Målgrupp

Personal inom Socialtjänst vård och omsorg

Medverkande

Christian Wennberg har arbetat med LVM-lagstiftningen under 30 år varav 20 år som handledare och konsult i socialt arbete. Under tio års tid arbetade Christian som byrådirektör/socialkonsulent på länsstyrelsens sociala enhet i Stockholms län med LVM-utredningar och har stor erfarenhet ifrån utredningar, ansökningar och 1000-talet förhandlingar i förvaltningsrätt och Kammarrätt. Från 1994, då initiativrätten flyttades från staten till kommunerna, har han varit ute i egen verksamhet och då som handledare, projektledare, enhetschef och numera främst som utbildare.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

08.30 – 10.30 Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen

10.30 – 10.50 Paus

10.50 – 11.15 Rättsliga förutsättningar för vård enligt LVM, fortgående missbruk, socialtjänstens samtliga resurser uttömda, specialindikationerna hälso-, sociala- och våldsindikationerna.

11.15 - 12.00 Grupparbete (fiktivt LVM- ärende där deltagarna får agera F.R.(redovisning av grupparbete)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Praktisk hantering av ett LVM-ärende. (Handläggning och dokumentation, när öppnar vi en § 7 utredning, avskrivning av en utredning, ansökan, § 13)

13.45 – 14.30 Beredning av LVM-ärende i socialnämnd, genomgång av processföringen i förvaltningsrätt / Kammarrätt.

(Prövningen i nämnd och förvaltningsdomstol av underställningar och ansökningar, muntlig förhandling, hur kan du förbereda dig, verkställighet och uppföljning av ett LVM-ärende)

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 15.30 Grupparbete kring ett mål i förvaltningsrätten (eget eller fiktivt) (ett ärende med anmälan, utredning, läkarintyg som leder till ansökan. Hur bedömer förvaltningsrätten / ni ? Grupparbete kring Göteborgsärendet. Tjänsteman åtalad för underlåtenhet att använda (LVM).

15.30 – 16.00 Diskussion om grupparbetet / Avslutande diskussion

Utbildningsintyg till samtliga deltagare.