Utbildnings- och utvecklingsdag för registratorer och nämndsekreterare

Tid

  • 2020-10-19
    9:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728-854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive kaffe och lunchVisa detaljer + 2,400kr (SEK)  

Utbildnings- och utvecklingsdag för registratorer och nämndsekreterare

Som registrator är det viktigt att ha gedigna kunskaper om hur handlingar ska hanteras. I denna utbildning kommer vi att tala om vad en handling kan vara i det moderna datasamhället, hur man hanterar muntlig information, skillnaden mellan allmänna handlingar och minnesanteckningar samt begreppen inkommen och upprättad handling.

Hur beter man sig när allmänheten efterfrågar offentliga allmänna handlingar och vad innebär sekretessmarkering och kraven på registrering av handlingar? Detta avsnitt behandlas med utgångspunktspunkt i Tryckfrihetsförordningen kapitel 2 och Offentlighets- och sekretesslagen kapitel 4-6.

Registratorer måste vara väl insatta i kommunens organisation, såväl den politiska som den förvaltningsmässiga. Med utgångspunkt från Kommunallagens regler, främst kapitel 3-6, kommer den politiska organisationen, förvaltningsorganisationen samt relationerna mellan dessa organ att belysas. I detta avsnitt ingår även de sammanträdestekniska regler som finns i kommunallagen.

I Förvaltningslagen finns bland annat handläggningsregler, bestämmelser om serviceskyldighet, samverkan med andra myndigheter, jävsregler, bestämmelser om partsinsyn och regler för omprövning och överklagande av beslut. Här kommer de olika formerna för överklagande enligt svensk lagstiftning att analyseras och jämföras.

Såväl Förvaltningslagen som Kommunallagen håller delvis på att omarbetas. Förslagen till ny lagtext kommer att belysas i denna utbildning.

Målgrupp

Främst registratorer men även nämndsekreterare.

Medverkande

Jan Turvall, studierektor vid Statsvetenskapliga Institutionen vid Göteborgs universitet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 - 09.30 Samling, kaffe
-Den svenska offentlighetsprincipen
-Registrering av allmänna handlingar
-Utlämning av offentliga allmänna handlingar
-Sekretessmarkering, överklagande av sekretessbeslut
-Kommunal organisation
-Relationen politik-förvaltning
-Sammanträdestekniska regler
-Handläggningsregler
-Förvaltningsbesvär - laglighetsprövning

Hålltider
09.00 - 09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
14.30 - 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning