Utbildning till diplomerad instruktör inom klinisk bedömning samt beslutsstöd, Visam

Tid

  • 2019-11-13 - 2019-11-14
    9:00 - 16:00

Plats

Knut den Stores Torg 2
221 04, Lund
Karta

Kontakt

  • Emelie Sundén
  • Telefon: 072-885 48 77
  • E-post: emelie.sunden@kfsk.se

Utbildning till diplomerad instruktör inom klinisk bedömning samt beslutsstöd, Visam

Välkommen till Diplomeringsutbildning – Beslutsstöd samt klinisk bedömning

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till anställda i Skånes kommuner. De som genomgår utbildningen ska vara utsedda av sin kommun som instruktör i ViSam. Kommunförbundet Skåne förbehåller sig rätten att fördela platserna för att uppnå en god geografisk spridning, för mer information kontakta maria.arbdal@malmo.se som håller samman Skånes nätverk kring ViSam.

Program:
Dag 1, 2019-11-13:
9.00-9.15 Inledning presentation: syfte och mål, uppdraget som instruktör
9.15-10.00 Genomgång beslutsstöd
10.00-10.15 Fika
10.20.11.00 Forts beslutsstöd
11.00-12.00 Klinisk bedömning andning/ cirkulation fysiologi/symtom/bedömning
12.00-13.00 Gemensam lunch
13.00 -14.30 Föreläsning forts A-E neurologi/symtom/bedömning
14.30-15.00 Fika
15.00-16.15 Forts fördjupad kunskap om andning/ cirkulation fysiologi/symtom/bedömning
16.15 -17.00 Presentation av scenario exempel/förberedelse inför examination dag 2

Program:
Dag 2, 2019-11-14:

09.00 -12.00 Egen tid i grupper inför redovisning, inklusive fika (max X antal deltagare /grupp)
12.00-13.00 Lunch
Preliminära tider eximination:
Gr 1 13.00-13.20 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min
Gr 2 13.30-13.50 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min
Gr 3 14.00-14.20 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min
Gr 4 14.30-14.50 Redovisning samt frågor från examinatorer och auditoriet 10 min
15.00 – 16.00 Summering av dagen samt genomgång av utbildningsmaterial

Program i pdf 2019-11-13–14 Skåne instruktörer