Utbildning i GDPR – Fördjupning och uppföljning för offentlig verksamhet

Tid

 • 2020-09-21
  8:30 - 12:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive fika och lunchVisa detaljer + 1,500kr (SEK)  

Utbildning i GDPR – Fördjupning och uppföljning för offentlig verksamhet

Webbkurs: Utbildning i GDPR – Fördjupning och uppföljning för offentlig verksamhet

Välkommen till en fördjupningskurs i GDPR för dig som vill få ytterligare kunskap om GDPR och den senaste utvecklingen på området. Kursen, som ges över Teams, omfattar en halvdag, 08:30-12:00.

 

Efter en kort repetition av de grundläggande dataskyddsprinciperna kommer fokus att ligga på praktiska tillämpningssvårigheter i myndigheternas dataskyddsarbete och vägledningar för det fortsatta GDPR-arbetet. Kursen ger även en genomgång av de rättsfall som kommit sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018 och vilka slutsatser som kan dras av dessa.

 

Kursen innefattar bl.a. följande moment.

 

 1. Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 2. Vad behöver medarbetare känna till om GDPR?
 3. Vad har hänt sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018?
 4. Praktiska tillämpningssvårigheter i myndigheternas dataskyddsarbete
 5. Sanktionsavgifter och böter
 6. Genomgång av relevanta avgöranden från Datainspektionen och andra tillsynsmyndigheter i Europa
 7. Personuppgiftsansvaret och personuppgiftsbiträden – ny vägledning har kommit från Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
 8. Vad är på gång på dataskyddsområdet?

 

Målgrupp

Fördjupningskursen kräver grundläggande kunskaper i GDPR och lämpar sig för alla i offentlig verksamhet. Kursen riktar sig till jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga och andra som hanterar personuppgiftsfrågor i kommunen, ingen juridisk utbildning krävs.

Medverkande

Kursledare är Ulrika Hedberg på Foyen Advokatfirma i Malmö som tidigare har arbetat som chefsjurist i kommunal verksamhet. Ulrika har lång erfarenhet av arbete med integritetsskyddsfrågor och dataskyddslagstiftningen.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.