Utbildning i GDPR – Fördjupning och uppföljning för offentlig verksamhet

Tid

 • 2020-09-21
  9:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive fika och lunchVisa detaljer + 2,600kr (SEK)  

Utbildning i GDPR – Fördjupning och uppföljning för offentlig verksamhet

Kursbeskrivning

Välkommen till en fördjupningskurs i GDPR för dig som vill få ytterligare kunskap om GDPR och den senaste utvecklingen på området.

Kursen inleds med en kort repetition av de grundläggande dataskyddsprinciperna. Fokus kommer därefter att ligga på praktiska tillämpningssvårigheter i myndigheternas dataskyddsarbete och vägledningar för det fortsatta GDPR-arbetet. Kursen ger även en genomgång av de rättsfall som kommit sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018 och vilka slutsatser som kan dras av dessa.

Kursen riktar sig till jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga och andra som hanterar personuppgiftsfrågor i kommuner. Viss grundläggande kunskap om GDPR är en fördel men inget krav.

 

Kursprogram

Kursen behandlar bl.a.

 • Kort repetition av de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter
 • Grunderna i ett effektivt dataskyddsarbete
 • Vad behöver medarbetare känna till om GDPR?
 • Vad har hänt sedan GDPR trädde i kraft i maj 2018?
 • Praktiska tillämpningssvårigheter i myndigheternas dataskyddsarbete
 • Sanktionsavgifter och böter
 • Genomgång av relevanta avgöranden från Datainspektionen och andra tillsynsmyndigheter i Europa
 • Personuppgiftsansvaret och personuppgiftsbiträden – ny vägledning har kommit från Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
 • Övrig vägledning för det fortsatta dataskyddsarbetet
 • Vad inriktar sig Datainspektionen på i sitt tillsynsarbete under år 2020 – fokusområden?
 • Vad är på gång på dataskyddsområdet?

 

Målgrupp

Fördjupningskursen kräver grundläggande kunskaper i GDPR och lämpar sig för alla i offentlig verksamhet. Kursen riktar sig till jurister, personuppgiftsombud, personuppgiftsansvariga och andra som hanterar personuppgiftsfrågor i kommunen, ingen juridisk utbildning krävs.

Medverkande

Kursledare är Ulrika Hedberg på Foyen Advokatfirma i Malmö som tidigare har arbetat som chefsjurist i kommunal verksamhet. Ulrika har lång erfarenhet av arbete med integritetsskyddsfrågor och dataskyddslagstiftningen.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 Fika
09.30 Kursstart
12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 Eftermiddagspass