Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik

Tid

  • 2020-10-12
    9:30 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Inkl lunch och fikaVisa detaljer + 4,000kr (SEK)   Slutsålt

Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik

Inbjudan till utbildning med syfte att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne

Datum:
25/3 Grand Hotel, Bantorget 1, Lund
6/5 Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund
3/6  Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund
12/10, Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund Obs! Ändrat datum

Obligatorisk närvaro vid samtliga fyra utbildningstillfällen.

Tid och info:
Kl. 09:30 – 16:00 (förmiddagsfika från kl. 09:00)

Om du reser med tåg så ligger Grand Hotel tre minuters promenad och Kommunförbundet Skåne ligger fem minuter från Centralstationen. Om kommer du med bil så finns närmaste parkering på Västra stationstorget, som ligger på baksidan av Centralstationen.

Begränsat antal platser – max 30 deltagare.
Faktureras efter första utbildningstillfället.

Utbildningarna startade 2012 som ett led i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utifrån regeringens Nationella strategi för att stärka barnets rättigheter (dec 2010). Åtta utbildningsomgångar har genomförts i Skåne 2012 – 2019 och våren 2020 erbjuder vi ytterligare en utbildningsomgång. Totalt har det hittills utbildats 300 barnrättsstrateger i Skåne – från de 33 skånska kommunerna samt från olika regionala aktörer.

Syftet med utbildningarna är att intensifiera och utveckla ett strategiskt och systematiskt arbete för att säkerställa och tillämpa barnets rättigheter i Skåne. Utbildningen genomförs av Marie Lundin Karphammar på uppdrag av Kommunförbundet Skåne.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete. Utbildningen är tvärdisciplinär och innefattar områden som behandlar såväl kunskap om konventionen, som kunskap om barnperspektiv, lagstiftning och implementering.

 

Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne

Efter genomförd utbildning erbjuds kursdeltagarna att ingå i ett Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som startade våren 2013. Nätverket drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Nätverket träffas en gång per termin.

 

Kursen har följande innehåll:

  • En problematisering av begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnets bästa – teori, värderingar och praktik
  • Introduktion till konventionen om barnets rättigheter, historik, juridisk status, övervakning
  • Kort orientering om FN-systemet och konventionens relation till FN- systemets övriga konventioner och deklarationer
  • Tillsammans arbetar vi med att fördjupa kunskaperna om konventionens grundläggande principer och generella implementeringsartiklar – vilka är rättigheterna och vad innebär de för offentlig verksamhet

 

Vid första utbildningstillfället delas en utförlig kursbeskrivning ut. Vid varje utbildningstillfälle varvas teori och praktik.
Praktiskt arbete på hemmaplan, mellan tillfällena, ingår i utbildningen.
Kursen innehåller två hemuppgifter och en avslutande planering, vilket förutsätter tidsutrymme inom nuvarande befattning/tjänst.
För att erhålla ett kursintyg ska samtliga uppgifter lämnas in.
Planeringen ska visa hur det fortsatta arbetet med konventionen ska ske i den egna kommunen/organisationen/verksamheten.

 

Kursansvarig och utbildare:

Marie Lundin Karphammar mariekarphammar@gmail.com

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är strategiska nyckelpersoner i kommuner, Region Skåne och idéburen sektor. Personer som får mandat och möjlighet att delta i utbildningen och efter genomgången utbildning arbeta med genomförandet av konventionen i den egna kommunen, regionen eller organisationen. Avsatt tid samt mandat för förankring och implementering av det fortsatta arbetet, bör ha diskuterats före ansökan om plats.

Vi kommer i första hand att prioritera deltagare från de kommuner som endast har en utbildad barnrättsstrateg.

Avanmälan

Sker avanmälan efter 2020-02-25 debiteras hela avgiften. Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.
Vid ändringar o. d. i anmälan kontakta Helena Soomus: helena.soomus@kfsk.se