Utbildning i digitalisering/robotisering av plan- och byggprocessen 6-dagar

Tid

 • 2018-12-11
  9:00 - 16:00
 • 2019-02-05
  9:00 - 16:00
 • 2019-03-25
  9:00 - 16:00
 • 2019-05-07
  9:00 - 16:00
 • 2019-09-10
  9:00 - 16:00
 • 2019-11-26
  9:00 - 16:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Utbildning i digitalisering/robotisering av plan- och byggprocessen 6-dagar

Utbildning i digitalisering/automatisering av plan- och byggprocessen 6-dagar

Syftet med utbildningen är att stödja Skånes kommuner att öka takten i sin digitalisering inom plan- och byggnadsprocesserna och därigenom öka effektivitet och rättssäkerhet i sin verksamhet. Genom verksamhetsutveckling blir er verksamhet redo för att möta framtiden och den digitala efterfrågan från medborgaren.

Utbildningen kommer att ske under sex träffar i Kommunförbundets Skånes regi och leds av de externa konsulterna Cecilia Lejon och Ola Johnsson som ansvarat för automatiseringen av handläggning av ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun. Konsulterna har i samråd med representanter från Kommunförbundet Skåne tagit fram en modell för utbildningen.

Kommunförbundet Skåne rekommenderar för deltagande kommunerna att låta olika roller i era verksamheter delta och representeras i de sex träffarna för att få bäst behållning och nytta. 4 nivåer föreslås; politik, direktörs-, förvaltningschefs- och ansvarig handläggares nivå.

 

09.00 – 16.00 samtliga dagar

 11 december 2018 – Uppstart, vad är en digital medarbetare? Förutsättningar

 5 februari 2019 – Uppföljning av digital mognad, processoptimering etc.

 25 mars 2019 – Digitalisering på plats, förändringsledning och IT-säkerhet.
OBS! Ändrat datum och plats! Detta tillfälle äger rum på PWC’s lokaler, Anna Lindhs plats 4, våning 7, Malmö, (promenadavstånd till Malmö C)

 7 maj 2019 – Systematisk uppföljning, juridik, denna dag är förlagd på Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

 10 september 2019 – Systematisk uppföljning, resursallokering

 26 november 2019 – Målgång effektmätning

Målgrupp

Kommunchefer, samhällsbyggnadschefer, tekniska chefer, förvaltningschefer med ansvar för frågorna, IT strateger och digitaliseringsansvariga

Medverkande

PwC projektteam

Ola Johnsson

Cecilia Lejon

 

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2018- 11-15 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 - 16.00 samtliga dagar