Seminarium kring tillitsreformen

Tid

 • 2017-04-21
  12:00 - 18:00
 • 2017-04-21
  12:00 - 18:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Nicolina Fransson
 • Telefon: 0728 - 85 48 76
 • E-post: nicolina.fransson@kfsk.se

Seminarium kring tillitsreformen

Tillitsreformen är en prioriterad process för det offentliga Sverige. Regeringen vill utveckla en tillitsbaserad styrning med fokus på medarbetarnas kunskap och med målet att de professionella yrkesutövarna ska tillåtas vara proffs. Ett samarrangemang mellan Föreningen Sveriges Socialchefer och FoU Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne och Föreningen Sveriges Socialchefer Skåne län bjuder in till ett seminarium kring tillitsreformen den 21 april.

Den 21 juni 2016 inrättades en delegation för att inom ramen för de befintliga regelverken genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan dvs. styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting.

Delegationens uppdrag är bland annat att:

 • genomföra projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling som omfattar hela styrkedjan, från den statliga nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Projekten ska följas av ett antal forskare.
 • med berörda myndigheter, kommuner och landsting analysera den statliga tillsynens effekter på kommunernas och landstingens verksamhetsutveckling och föreslå hur tillsynen över kommunal verksamhet kan bidra till verksamhetsutveckling.
 • analysera på vilket sätt olika ersättningsmodeller har styrande effekt på kvalitetsutveckling och effektivitet samt lämna förslag på hur ersättningsmodeller kan utformas

Tillitsdelegationens hemsida

 

 

 

Kontakt

Kontaktperson FSS; petra.west-stenkvist@sjobo.se

Kontaktperson FoU Hälsa och social välfärd; nicolina.fransson@kfsk.se

Kontaktperson FoU Samhällsutveckling; therese.jephson@kfsk.se

Kontaktperson FoU Lärande och arbetsliv; margareta.serder@kfsk.se

Målgrupp

Socialchefer, verksamhetschefer VoO och IFO samt FOU-strateger och kvalitetsutvecklare inom socialtjänst och vård och omsorg. Förvaltningschefer och verksamhetschefer för utbildning och samhällsbyggnad/tekniska förvaltningschefer.

Medverkande

Anna Lexelius Huvudsekreterare Tillitsdelegationen. Här finns kommittéens uppdrag.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-04-14 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

12.00

Lunch

12.45 16.00

Seminarium
Inledning
Tillitskommitteen presenterar sitt uppdrag
Gruppdiskussioner 

16.00 ca 18.00

Årsmöte FSS