Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne

Tid

  • 2017-03-21
    8:30 - 16:00

Plats

Malmöhusvägen 1
, Malmö
Karta

Kontakt

  • Jenny Strand eller Tobias Schölin
  • Telefon: 072-885 48 39 eller 040-675 38 41
  • E-post: jenny.strand@kfsk.se eller tobias.scholin@regionskane.se

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne

Funderar du över kommunens roll i etableringsuppdraget?

Behöver din kommun inspiration om partnerskap med idéburen och privat sektor?

Undrar du hur man egentligen gör för att samverka med Arbetsförmedlingen?

 

Varmt välkommen till den första träffen i vårt gemensamma strategiska forum för nyanländas etablering och integration i Skåne. Syftet med forumet är att vara en mötesplats där vi – kommuner, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne – förutsättningslöst och kreativt kan såväl utmana som lära av varandra kring arbetet med nyanländas etablering och integration, för utveckling och tillväxt i Skåne! Forumet har sin bakgrund i de dialogmöten som Kommunförbundet Skåne genomförde i december 2016, där de skånska kommunerna uttryckte ett tydligt önskemål om att fördjupa de strategiska samtalen kring olika teman.

 

Tisdagen den 21 mars inleder vi med temat ”Nya arbetssätt i etableringen”!

 

Under denna heldag i Malmö, möter du representanter från Skånes kommuner tillsammans med särskilt inbjudna gäster från bland annat idéburen, privat och offentlig sektor. Erfarenheter från den kommunala verkligheten kombineras med inspiration om hur partnerskap med idéburen och privat sektor kan vara en möjlighet i skapandet av framtidens etablerings- och integrationsarbete. Inramningen består av forskning om migrationshistoria och utvecklingen av politikområdet integration och etablering. Vi hoppas att du under dagen både ska kunna dra en suck av lättnad och fyllas av inspiration och energi!

rs_cmyk_bestruket

 

Inbjudan som pdf Inbjudan strategiskt forum 21 mars

Målgrupp

Kommunala chefer och strateger, tjänstepersoner som arbetar strategiskt.

Avanmälan

En avgift på 425 kr debiteras vid utebliven närvaro eller avbokning efter den 10 mars.

Program

08.30 09.00

Fika

09.00 16.00

Program