Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Tid

 • 2018-09-19
  8:30 - 15:30

Plats

Bantorget 1
, Lund
Karta

Kontakt

 • Jenny Strand
 • Telefon: 0728 - 85 48 39
 • E-post: jenny.strand@kfsk.se

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Spridningskonferens – lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Den 19 september ligger fokus på spridning av lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet.
Innehåll:

 • Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner
 • Bred Kompetens i Skåne – Ett projekt för breddad rekrytering och ökad mångfald hos offentliga arbetsgivare
 • Utvecklingsperspektiv från projektet BOSS – Bred Operativ och Strategisk samverkan – välj själv vad du vill veta mer om:
  • Brukarbaserad innovation och tjänstedesign
  • Horisontell kontra vertikal organisering för samverkan
  • Professionsbaserad kompetensutveckling
  • Innovationslabb för samhällsutmaningar
 • Presentation av Åstorp kommuns kartläggning av egenbosatta

Nästa heldagskonferens Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är den 15 november med fokus på utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden. Mellan heldagskonferenserna ges möjlighet till uppföljande samtal och reflektion på Öppet forum dit du kommer med dina egna samtalsämnen – den 18 oktober kl 9-12 och den 12 december kl 9-12.

 

Inbjudan i pdf 2018-09-19 Strategiskt forum

Målgrupp

Kommunala chefer och tjänstepersoner som arbetar strategiskt inom alla verksamheter i kommunen

Medverkande

Tobias Schölin, utvecklare, Region Skåne
Jenny Strand, strateg integration och arbetsmarknad, Kommunförbundet Skåne
Tobias Hedkvist, etableringskoordinator, Trelleborgs kommun
Linnea Tingne, utredare, Åstorps kommun
Patrik Åkesson, projektledare, Länsstyrelsen
m.fl.

Program

08.30 09.00

Registrering och fika

09.00 09.15

Inledning
Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne och Tobias Schölin, Region Skåne

09.15 09.30

Efter valet – framtidsspaning
Magnus Jörgel, framtidsstrateg, Region Skåne

09.30 10.00

Presentation av projektet BOSS – Bred operativ och strategisk samverkan
Hanna Nordehammar, kommunikatör, Kommunförbundet Skåne

10.00 12.00

Utvecklingsperspektiv från BOSS – Parallella sessioner, välj själv vad du vill veta mer om
– Brukarbaserad innovation och tjänstedesign Merima Pozderac, Helsingborgs stad
– Horisontell kontra vertikal organisering för samverkan Carolina Palm, Ystads kommun
– Professionsbaserad kompetensutveckling Tobias Hedkvist, Trelleborgs kommun
– Innovationslabb för samhällsutmaningar Elin Dagerbo, Coompanion Skåne och Louisa Szücs
Johansson, Zenit design

12.00 13.00

Lunch

13.00 13.30

Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner
Jenny Strand, strateg integration och arbetsmarknad, Kommunförbundet Skåne

13.30 14.00

Bred Kompetens i Skåne – om breddad rekrytering och ökad mångfald hos offentliga arbetsgivare
Patrik Åkesson, projektledare, Länsstyrelsen Skåne

14.00 14.30

Diskussion

14.30 15.00

Kartläggning av egenbosatta i Åstorps kommun
Linnea Tingne, utredare, Åstorps kommun

15.00

Avslutning, fika och mingel