Språkombudsutbildning inom Vård- och omsorgscollege Skåne INSTÄLLD

Tid

 • Första tillfälle
  2019-09-16
  9:00 - 15:00

Plats


281 48, Hässleholm
Karta

Kontakt

 • Kristin Sjöholm
 • Telefon: 0728 - 85 48 42
 • E-post: kristin.sjoholm@kfsk.se

Språkombudsutbildning inom Vård- och omsorgscollege Skåne INSTÄLLD

Som Språkombud stöttar du dina kolleger som behöver utveckla sitt språk. Tillsammans med din chef arbetar ni för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande, för en bättre kommunikation.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som är en medarbetare inom vård och omsorg och som är väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde. Du har vilja och mod att tala inför medarbetare, kollegor och chefer, till exempel på APT. Du behärskar svenska språket väl. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk. Du är nyfiken på språk, kommunikation och kultur.

Vad kommer jag att kunna efter avslutad utbildning?

 • Ha verktyg för att stötta dina kollegor när det gäller språkutveckling
 • Veta hur olika dokument kan förenklas och göras tydligare
 • Implementerat rollen i den egna verksamheten och öppnat upp för en lärande och språkutvecklande arbetsplats


Hur är utbildningen uppbyggd?

Utbildningen är uppbyggd enligt modellen ”blandat lärande” och består av:

 • Fyra obligatoriska fysiska träffar
 • Tre webbdelar + introduktion
 • Diskussioner i slutna Facebookgrupper/eller andra plattformar
 • Arbetsuppgifter som är kopplade till din arbetsplats


Exempel på innehåll i utbildningen:

 • Kunskap om andraspråksutvecklingen, andraspråksrelaterade hinder, stöttning av andraspråkstalare
 • Reflektionens betydelse för lärande och språkutveckling
 • Interkulturell kommunikation
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan omsorgstagare, närstående och personal
 • Konkreta exempel och metoder för stöttning och språkutveckling på en arbetsplats.


Datum:

Måndag 16/9 kl. 9-15
Måndag 23/9 kl. 9-15
Måndag 14/10 kl. 9-15
Måndag 4/11 kl. 9-15

Anmälan:
Du anmäler att du vill delta på denna sida men först måste din chef godkänna att du deltar och fylla i ett chefskontrakt Chefskontraktet skickar du sedan ifyllt till Kristin Sjöholm, kristin.sjoholm@kfsk.se

 

Vill du veta mer se:
https://www.vo-college.se/sprakombud

Målgrupp

Medarbetare inom Vård- och omsorgscollege Skåne

Medverkande

Gunilla Adelmann

Malin Svensson

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019-09-16 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.