Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – med fokus på nyanlända

Tid

  • 2016-10-25
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Christer Grankvist
  • Telefon: 072-885 48 11
  • E-post: christer.grankvist@kfsk.se

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – med fokus på nyanlända

”Språket är nyckeln till framgång!” (Skolverkets stödmaterial ”Få syn på språket” 2012)

Forskning visar att kommunikativ undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever, men vad innebär det? Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur kan man lära mer om det?

Under dagen så får ni ta del av de erfarenheter och framgångsfaktorer föreläsarna har kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt utifrån svenska/svenska som andraspråk och utifrån matematik och no-ämnena. Dagen vänder sig till dig som ännu inte hunnit jobba så mycket med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Ta med en valfri pedagogisk planering av ett arbetsområde eller en lektionsplanering till föreläsningen. Under eftermiddagen kommer du själv får prova på att planera utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv.

Målgrupp

Rektorer och lärare

Medverkande

Linda Castell är utbildad Sva-lärare mot grundskolans äldre årskurser. Hon jobbar deltid på Skolverket och i Linköpings kommun, där fokus är utvecklingsarbete gällande nyanlända och flerspråkiga elever. Dessutom håller Linda i uppskattade seminarier och utbildningar över hela landet kring nyanlända elevers lärande.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2016-10-21 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

I föreläsningen får du bland annat ta del av:
• Vad innebär språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
• Varför bör man arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen?
• Vad säger vår läroplan?
• Konkreta exempel från svenska/sva samt från matematik och no-ämnena.
• Gruppuppgift/Gruppdiskussioner

Hålltider
09.00 - 09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
14.30 - 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning