Snilleblixtarnas introduktionsutbildning

Tid

  • 2018-05-14
    13:30 - 17:00

Plats

Norra stationsgatan 6A
281 48, Hässleholm
0451-76 20 10
Karta

Kontakt

  • Carina Lengbrant Malmberg
  • Telefon: 0725-930583
  • E-post: carina.lengbrantmalmberg@skane.se

Snilleblixtarnas introduktionsutbildning

I samverkan med Teknikcollege Skåne erbjuder Snilleblixtarna dig som pedagog en kostnadsfri fortbildningseftermiddag med syfte att få konkreta redskap och metoder att använda i undervisningen. Snilleblixtarna och Teknikcollege Skåne vill tidigt uppmuntra och väcka barnens intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Snilleblixtkonceptet vänder sig till pedagoger inom skola/fritids som arbetar med elever i årskurserna F-6. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lust att lära och ta reda på mera blir också ett resultat av arbetet.

Under eftermiddagen får du både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna jobba med Snilleblixtarna. Sedan kan du – med ytterligare stöd av Snilleblixtarnas Lärarhandledningar – enkelt sätta igång arbetet själv eller tillsammans med andra pedagoger.

Ladda ner inbjudan.

Målgrupp

Detta utbildningstillfälle riktar sig främst till dig som undervisar i årskurserna F-3, för pedagoger som undervisar årskurs 4-6 kommer ett nytt utbildningstillfälle under nästa läsår.