Snilleblixtarnas introduktionsutbildning 2019

Tid

  • 2019-05-23
    13:30 - 16:30

Plats

Norra stationsgatan 6A
281 48, Hässleholm
0451-76 20 10
Karta

Kontakt

  • Carina Lengbrant Malmberg
  • Telefon: 0725-90 05 83
  • E-post: carina.lengbrantmalmberg@skane.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
KostnadsfrittVisa detaljer + Kostnadsfritt  

Snilleblixtarnas introduktionsutbildning 2019

I samverkan med Teknikcollege Skåne erbjuder Snilleblixtarna dig som pedagog en kostnadsfri fortbildningseftermiddag med syfte att få konkreta redskap och metoder att använda i undervisningen. Snilleblixtarna och Teknikcollege Skåne vill tidigt uppmuntra och väcka barnens intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Vi passar på att lägga kursen i början av Region Skånes Innovationsvecka.

Snilleblixtkonceptet vänder sig till pedagoger inom skola/fritids som arbetar med elever i årskurserna Fsk-6. Detta utbildningstillfälle riktar sig – som tidigare utlovats – främst till dig som undervisar i årskurserna 4-6. För pedagoger som undervisar i lägre åldrar (F-3) anordnas flera nya utbildningstillfällen från och med början av nästa läsår 2019-20 på flera olika platser i Skåne.

Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lust att lära och ta reda på mera blir också ett resultat av arbetet.

Under eftermiddagen får du både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna jobba med Snilleblixtarna. Sedan kan du – med ytterligare stöd av Snilleblixtarnas Lärarhandledningar – enkelt sätta igång arbetet själv eller tillsammans med andra pedagoger.

Program

– Lär känna Snilleblixtarna – mål och syfte

– Varför finns Snilleblixtarna

– Konceptets grundläggande moment
– Att uppfinna nytt med återbruksperspektiv

Fikapaus med tipspromenad (inomhus)

– Praktiska övningar – exempel på vad eleverna kommer att få göra

– Hur kan vi använda Snilleblixtkonceptet på vår arbetsplats?

– Sammanfattning – Utvärdering – Avslutning

Medverkande

Ulf Brauer & Eva-Britt Petersson, Snilleblixtarnas Vänner