Slutkonferens för DigiLitt.kom

Tid

  • 2020-01-30
    9:00 - 16:00

Plats

Mässgatan 6
215 32, Malmö
040-631 11 10
Karta

Slutkonferens för DigiLitt.kom

Välkommen till slutkonferens för DigiLitt.kom – Mänskliga perspektiv på digital omställning i kommunal vård och omsorg.

DigiLitt.kom är ett ESF-finansierat tvåårigt projekt som syftar till att höja den digitala litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Det är nio sydsvenska kommuner och 543 deltagare som är med i projektet. Projektet pågår från mars 2018 till januari 2020.

På slutkonferensen presenteras projektets resultat och inbjudna föreläsare inspirerar oss inför den fortsatta vägen framåt. Konferensen kommer att lyfta hur kommuner kan arbeta på varierade sätt för att nå ett gemensamt mål.

Slutkonferens är kostnadsfri.

Läs mer om projektet: digilitt.se

Kontaktuppgifter till medverkande
Hanna Nordehammar, hanna.nordehammar@kfsk.se
Jessica Arvidsson, jessica.arvidsson@bastad.se

Målgrupp

Vi välkomnar alla som arbetar inom vård och omsorg, som arbetar med liknande förändringsresor samt politiker och beslutsfattande som kan och vill bidra till en bättre digital arbetsmiljö inom vård och omsorgen.

Medverkande

  • Jessica Arvidsson, projektledare för DigiLitt.kom
  • Delprojektledare i DigiLitt.kom
  • Maria Gill, utredningssekreterare i regeringens utredning om välfärdsteknik inom vård och omsorg
  • Mette Herlitz, Ledarskapstränare på Tuff ledarskapsträning AB
  • Sissela Nutley, hjärnforskare, författare och föreläsare
  • Christian Wass, föreläsare och författare

Avanmälan

Sista dagen för avanmälan är 2020-01-16. Avanmälan efter eller uteblivet deltagande debiteras 450kr. För ändringar eller avbokningar kontakta hanna.nordehammar@kfsk.se.

Program

Registrering från 08.30.

09.00 – 09.05 VÄLKOMNA!

09.05 – 09.50 TEKNIK I MÄNNISKANS TJÄNST
Maria Gill, utredningssekreterare i regeringens utredning om välfärdsteknik inom vård och omsorg

Regeringens särksilda utredare presenterar en utredning om välfärdsteknik inom vård och omsorg. Hur kan vi främja införandet av välfärdsteknik och samtidigt få en ökad trygghet som stärker självständighet och livskvalitet och avlastar personalen?

09.50 – 10.15 VADÅ DIGITAL LITTERACITET?!?
Jessica Arvidsson, projektledare för DigiLitt.kom berättar om projektets idé och mål och om varför man valt att låta allt kretsa kring ett så obegripligt begrepp.   

10.15 – 10.30 PAUS

10.30 – 11.30 NIO VÄGAR MOT ETT MÅL
Delprojektledarna från alla de nio kommunerna som medverkat i DigiLitt.kom berättar om sina respektive lärdomar från det lokala arbetet för ökad digital litteracitet. 

11.30 – 12.00 DIGILITT.KOM – SAMLADE LÄRDOMAR OCH REFLEKTIONER
Jessica Arvidsson presenterar de samlade lärdomarna av arbetet som bedrivits inom DigiLitt.kom. Vilka är de huvudsakliga resultaten efter detta två år långa projekt? Ökade den digitala litteraciteten? Hur följer man upp utveckling av i viss mån omätbara värden som attityd och medvetenhet?

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.50 TILLITSBASERAT LEDARSKAP I PRAKTIKEN
Mette Herlitz, Ledarskapstränare på Tuff ledarskapsträning AB

Ett modernt arbestsätt måste utgå från medarbetarna. Under presentation kommer Mette att ta upp frågor som rör motivation, engagemang, ansvar och empowerment bland medarbetarna. 

13.50 – 14.40 HÅLL HJÄRNAN I TRIM
Sissela Nutley, hjärnforskare, författare och föreläsare

Sissela har disputerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och hennes forskning fokuserar kring hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare som vill uppmärksamma och sprida kunskap om vad som händer när vi flyttar våra verkliga mänskliga interaktioner till digitala forum och skärmar. 

14.40 – 15.10 PAUS

15.10 – 15.55 MAKALÖSA MÄNNISKA – BLI BÄTTRE FÖRBEREDD PÅ FÖRÄNDRING
Christian Wass, föreläsare och författare

Christians föreläsning tar avstamp i människors inneboende kraft att möta och hantera förändring. Föreläsningen presenterar konkreta verktyg för att hantera förändring både i yrkes- och privatlivet. Med värme, allvar och humor poängteras vikten av att använda mellanmänskliga verktyg som en väg framåt tillsammans.

15.55 – 16.00 TACK!