Skriv rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet – få genomslag med klarspråk

Tid

  • 2017-04-11
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Skriv rapporter och beslutsunderlag av hög kvalitet – få genomslag med klarspråk

Både korta beslutsunderlag och långa rapporter behöver vara tydliga och effektiva. Utveckla dina färdigheter i att skriva utredningar, och lär dig grepp för att skriva mer effektiva texter, under denna både roliga och matnyttiga utbildningsdag.

En utredning kräver exakthet. När du skriver texter i offentlig verksamhet måste du samtidigt följa språklagens krav på ett enkelt och begripligt språk. Hur kombinerar du dessa på bästa sätt?

Målet med utbildningen är att du får

kunskap om vad som gör en utredning mer läst

vässade verktyg för att skriva effektiva texter

övning i att analysera och redigera texter

inspiration till att utveckla ditt skrivande.

Skicka en egen text som underlag

För att få ut mer av dagen kan du skicka egna texter i förväg, som du får återkoppling på. Du får gärna skicka en ofärdig text, eller en som var svår att få till.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, utredare, nämndsekreterare, handläggare, sekreterare, projektledare, verksamhetsansvariga, inspektörer, assistenter, konsulter, förtroendevalda och andra som kommer i kontakt med utredningsarbete.

Medverkande

Anna Hass, språkkonsult på Expressiva, utbildar i att skriva effektiva tydliga texter, som ger ett gott bemötande. Klarspråk är grunden för hennes inspirerande matnyttiga kurser. Kurserna får ofta omdömena som dessa:

”Engagerad kunnig kursledare”

”Utmärkt kompetensutveckling”

”Givande och utvecklande”

”Konkreta direkt användbara tips”

Anna har arbetat med myndigheters och kommuners texter sedan 1999 och klarspråksredigerat både mallar, webbtexter och rapporter. Hon brinner för texter som är användbara, tillgängliga och tydliga. Hon anser att samarbete mellan flera kompetenser ger den bästa kommunikationen, och hon arbetar helst med texter i workshopformat med sakkunniga, jurister och chefer, utifrån läsarnas behov och frågor.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-04-07 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

Grunderna i klarspråk och språklagens krav.
Klassiska och moderna byråkratfällor.
Råd för rapportens olika delar.
Andra material som ska komplettera rapporten.
En effektiv skriv- och utredningsprocess.
Anpassning till textens syften.
Mottagaranpassning av språk och innehåll.
Textplanering, disposition och överskådlighet.
Effektiva rubriker och läsarstöd.
Styckeindelning, nyckelmeningar och tydliga samband.
Effektiv meningsbyggnad.
Terminologi och ordval.
Stil och ton - att uppfylla era värdeord.
Dagens skrivregler.
Frågor, svar och diskussion.
Hålltider
09.00 - 09.30 Samling, kaffe
09.30 Kursstart
12.00 - 13.00 Lunch
14.30 - 15.00 Kaffe
16.00 Avslutning