Skolplikt

Tid

 • 2020-04-07
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se
Kostnad ex. moms Antal deltagare
Avgift inklusive lunch och fikaVisa detaljer + 2,200kr (SEK)  

Skolplikt

Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som har skolplikt. Kommuner och enskilda huvudmän har på olika sätt och i olika situationer ett ansvar för att elever fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Det kan många gånger uppstå situationer då regelverket kring skolplikten är svårtolkat och det är svårt att avgöra vilka som omfattas och vem som har ansvar för vad.

Vid kursen Skolplikt görs en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt med fokus på frågor som har en nära koppling till den praktiska verksamheten. Vi går igenom vad som ligger i skolplikten och det ansvar som ligger på kommun och fristående skolor för genomförandet. Skolplikten från 6 års ålder berörs särskilt och utrymme ges för deltagarnas egna frågor.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolpliktsfrågor, både som tjänsteman inom kommun och privat verksamhet. Kursen är även lämplig för andra som arbetar med dessa frågor eller vill lära sig mer om området.

 

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Kommuners och fristående skolors ansvar för skolpliktens genomförande.
 • Hemkommunens övergripande ansvar.
 • Gränserna för skolplikt, vilka barn omfattas inte av skolplikten?
 • Olika sätt att fullgöra skolplikten.
 • Skolan och socialtjänsten.
 • Nya regler om förskoleklass och skolplikt från 6 års ålder.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolpliktsfrågor, både som tjänsteman inom kommun och privat verksamhet. Kursen är även lämplig för andra som arbetar med dessa frågor eller vill lära sig mer om området.

Medverkande

Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Han har drygt femton års erfarenhet av arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet, dels från Skolverket, dels från Regeringskansliet. Sedan 2012 har han sin bas som konsult i eget bolag. Förutom olika typer av utbildningar riktade till politiker, tjänstemän och verksamma i skolor och förskolor utför han konsultuppdrag mot främst kommuner och fristående skolor. Han biträder även kommuner, fristående skolor samt enskilda i olika ärenden.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

08.45 Förmiddagsfika
09.00 Kursen startar
12.00-13.00 Lunch
14.30 Eftermiddagsfika
16.00 Kursen slutar