Skoljuridisk grundkurs för skolpersonal INSTÄLLD nytt datum finns

Tid

 • 2020-05-18
  8:30 - 16:15

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Skoljuridisk grundkurs för skolpersonal INSTÄLLD nytt datum finns

Nytt datum är den 13 november.

Skoljuridisk grundkurs för skolpersonal

Den skoljuridiska grundkursen är en heldagskurs som syftar till att ge dig som arbetar i skolan grundläggande kunskaper om de ramar som styr utbildningen. Kursen inleds med en översiktlig genomgång av skollagen och andra författningar som styr skolan. Därefter följer en fördjupning i skollagens regler om extra anpassningar och särskilt stöd, rätt till utbildning och kränkande behandling och dessa reglers tillämpning i praktiken.  Teori varvas med praktiska övningar och dilemman som kan uppstå i verksamheten.

Upplägg

Förmiddag:

 • Översiktlig genomgång av skollagen
 • Andra relevanta författningar som styr skolan
 • Om extra anpassningar och särskilt stöd
 • Diskussionsövningar

Eftermiddag

 • Rätt till utbildning
 • Trygghet och studiero (kränkande behandling)
 • Ett fall i praktiken
 • Diskussionsövningar

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.