Skoljuridik för icke-jurister

Tid

  • 2019-09-17
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Skoljuridik för icke-jurister

Skoljuridik för icke-jurister

Många som arbetar inom skolväsendet har behov av att ibland kunna få veta vilka de rättsliga förutsättningarna är i en viss situation, vilka ramar man är skyldig att hålla sig inom, vad man får göra, är tvungen att göra eller absolut måste låta bli att göra. Men få är jurister och tillgången till stöd är begränsad.

Under den här utbildningsdagen anlägger vi ett praktiskt synsätt: Hur tar jag själv reda på vad som gäller? Hur hittar jag den relevanta bestämmelsen? Hur läser och tolkar jag den? Vilka hjälpmedel finns? För att det här ska fungera är det viktigt att alla deltagare har tillgång till skollagen, antingen i tryckt form eller på laptop eller platta.

Tyngdpunkten kommer att ligga på grundskolan och gymnasieskolan, men eftersom principerna är desamma för alla skolformer bör även den som arbetar inom t.ex. förskolan eller vuxenutbildningen kunna ha behållning av utbildningen.

Det lämnas även utrymme till deltagarnas frågor.

 

Tidsåtgång: Heldag

Målgrupp

Målgruppen är främst skolledare och personer som arbetar i förvaltningen, men även övrig skolpersonal och nämndledamöter.

Medverkande

Lars Werner, jurist, med mångårig erfarenhet av lagstiftningen på skolområdet, sedan tolv år rättslig rådgivare i Utbildningsdepartementet, dessförinnan sekreterare i Skollagskommittén och verksjurist på Skolverket. Är vidare ledamot i Skolväsendets överklagandenämnd och fungerar som lärare inom den statliga rektorsutbildningen, står bakom åtskilliga böcker på det skoljuridiska området och anlitas ofta som föreläsare vid fortbildningsdagar och seminarier.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 –09.30
Samling, kaffe
09.30
Kursstart
12.00 –13.00
Lunch
14.30 –15.00
Kaffe
16.00
Avslutning