Skoljuridik för nämndledamöter

Tid

  • 2019-01-24
    9:00 - 14:30

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Skoljuridik för nämndledamöter

Kommunernas nämnder för utbildningen, från förskolan via barn- och ungdomsskolan till vuxenutbildningen, ansvarar för att verksamheten lever upp till de krav som lagstiftningen ställer, bl.a. när det gäller omfattning, utformning och kvalitet. Detta viktiga och ansvarsfulla uppdrag förutsätter därför kunskaper om de rättsregler som finns för skolväsendet.

Utöver nämndens och dess ledamöters roll i styrsystemet för skolan går vi på kursen igenom huvuddragen i skollagstiftningen med tyngdpunkt på sådana frågor som det ankommer på nämnden att besluta om. Vidare redovisas de senaste nyheterna i lagstiftningen och hur man kan hålla sig uppdaterad om dessa. Utrymme för frågor ges också.

Målgrupp

Nämndledamöter – utbildning

Medverkande

Föreläsare: Lars Werner, jurist med mångårig erfarenhet av skollagstiftningen från bl.a. Utbildningsdepartementet och Skolväsendets överklagandenämnd, ofta anlitad föreläsare bl.a. inom Rektorsprogrammet.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019- 01-19 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 14.30

09.00 Fika med fralla
09.30 Kurs start
12.00-13.00 Lunch
14.30 Kursen avslutas