Skolans kompensatoriska uppdrag – en skola för alla: Seminarium för ledarskap på vetenskaplig grund med Anna Jobér och Peter Sund

Tid

 • Anmälan inkl fika
  2017-05-30
  14:00 - 16:00
 • Deltagande via länk
  2017-05-30
  14:00 - 16:00

Plats

Vävaregatan 13
227 36, Lund
Karta

Kontakt

 • Margareta Serder
 • Telefon: 072-885 48 21
 • E-post: margareta.serder@kfsk.se

Skolans kompensatoriska uppdrag – en skola för alla: Seminarium för ledarskap på vetenskaplig grund med Anna Jobér och Peter Sund

Skolans ska enligt Skollagens portalparagraf främja alla elevers utveckling och lärande. Samtidigt finns många tecken på att skolan i Sverige idag i allt mindre utsträckning ger barn med olika förutsättningar lika möjligheter att lyckas i skolan – det som ibland kallas för skolans kompensatoriska uppdrag. Barns olika förutsättningar är ett väl beforskat område. Vi vet därför ganska väl hur skolan fungerar för barn med olika bakgrunder. Anna Jobér, som är lektor och forskare på Malmö högskola, har i boken ”Social klass i skolan” sammanställt denna forskning och vad det bör betyda för skolans organisation och undervisning. Denna forskning har vi bett henne att presentera på dagens seminarium som hon genomför tillsammans med rektor Peter Sund från Nyköpings kommun. Han ska bidra med berättelsen om hur Nyköping de senaste åren arbetat organisatoriskt för att åstadkomma en så bred social blandning av elever som möjligt, ett uppdrag som också poängteras av Skolkommissionen. Under seminariet samtalar Anna och Peter utifrån sina respektive perspektiv kring frågan Vad bör skolan känna till för att kunna minska effekten av social klass på elevers lärande och livsmöjligheter?

Seminarieserien Ledarskap på vetenskaplig grund arrangeras av FoU Skola och erbjuder 3-4 seminarier per termin. Seminarierna vänder sig främst till skolledare, skolchefer och skolpolitiker men anmälan är öppen för alla som önskar. Syftet är att erbjuda en regional mötesplats för att ta del av och samtala om forskning som har relevans för skolans och förskolans ledarskap.

Efter önskemål från långväga gäster finns det numera även möjlighet att lyssna på seminarier i den här seminarieserien via en livesändning. Den är gratis, men deltagandet via länk kräver föranmälan. Det går inte att lyssna på seminarierna i efterhand. Några dagar efter seminariet kommer vi att kontakta dig via mail för att göra en kort uppföljning av hur väl livesändningen fungerat.

 Seminariet genomförs endast vid minst 15 deltagare.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.