Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Samverkan, strategier och modeller

Tid

  • 2019-12-03
    8:00 - 15:30

Plats

Hedvig Möllers Gata 2
223 55, Lund
046 - 270 3700
Karta

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Samverkan, strategier och modeller

FoU Skola i samarbete med Malmö universitet, Lunds universitet och Högskolan Kristianstad bjuder till en dags kostnadsfri konferens på temat Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Samverkan, strategier och modeller. Syfte med konferensen är att dela med sig erfarenheter kring strategier och strukturer för skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, något som aktualiserats i och med den pågående försöksverksamheten ULF, samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän för praktiknära forskning. Behovet att utveckla sådana strategier och tydliga ramar för skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet framkommer också i Skolinspektionens rapport (Dnr. 400-2017:10221).

Avgift:
Kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Program
2019-12-03 Program Skola på vetenskaplig grund

Hitta till Radisson Blu Hotel Lund
Hitta till Radisson Blu Lund

Målgrupp

Skolpolitiker, skolledare, utvecklingsledare, rektorer och andra intresserade i frågor om skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Medverkande

Elena Zukauskaite, FoU Skola

Dr. Lars Olsson, Uppsala universitet, samordnade Forum för samverkan, medlem i nationell samordningsgrupp för ULF

Magdalena Taube, forskare på Göteborgs universitet, projektledare för ULF på Göteborgs universitet

Camilo von Greiff, direktör Skolforskningsinstitutet, presenterar under spåret Stödstrukturer för skola med vetenskaplig grund

Annika Perlander, förstelärare vid Lerums gymnasium, Lerums kommun, ingår i Skolforskningsinstitutets lärarnätverk, presenterar under spåret Stödstrukturer för skola med vetenskaplig grund.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 500 kr.