Temakonferens Centralt samverkansorgan och Delregionala samverkansorgan

Tid

  • 2019-10-21
    12:00 - 16:00

Plats

Östergatan 7B
211 25, Malmö
040-25 85 55
Karta

Temakonferens Centralt samverkansorgan och Delregionala samverkansorgan

Välkommen till temakonferens för Centralt samverkansorgan och de delregionala samverkansorganen i Skåne.

 

Målgrupp:
Politiker och tjänstepersoner i de centrala och delregionala samverkansorganen

 

Medverkande:
Anna Mannfalk, Stina Larsson, Dag Norén, Carl-Johan Robertz m fl

 

Program:
12.00 – 12.45 Samling och lunch
12.45 Välkommen och inledning – Anna Mannfalk och Stina Larsson
13.00 Mobila vårdteam i Skåne och Västra Götaland – Dag Norén m fl
14.00 Hälsostaden Ängelholm och projekt ”Besöksvän” – Carl-Johan Robertz
14.30 Dialog utifrån dagens tema
16.00 Avslut