Skånsk Landskapsdag 2019 – Grönskans plats i tätortslandskapet

Tid

  • 2019-05-09
    9:00 - 16:30

Plats

Kungstorget 6
, Helsingborg
Karta

Kontakt

  • Marja Boström
  • Telefon: 0728 - 85 47 55
  • E-post: marja.bostrom@kfsk.se

Skånsk Landskapsdag 2019 – Grönskans plats i tätortslandskapet

Välkomna till årets landskapsdag som denna gång handlar om att man, genom att förena grönområden och tätort, kan gynna både naturvärden och invånare. Helsingborg stad är årets värdkommun och vi kommer få ta del av fler intressanta föredrag samt en exkursion med några kilometers lättare vandring som börjar med trappor.

Under dagen kommer vi att bjudas på en historisk tillbakablick om synen på det grönas betydelse i stad och stadsplanering. Helsingborg stad kommer, både i föredragsform och under exkursion, ge oss exempel från deras arbete med tätortsnära grönstrukturer. Vi kommer få en inblick i trädgårdens roll i den gröna staden och fokusämnet för dagen lyfts också till det regionala planet. Särskilt inbjuden är vår nya riksarkitekt, Helena Bjarnegård, en mycket välrenommerad landskapsarkitekt som senast jobbat som Stadsträdgårdsmästare i Göteborg. Hennes koppling till årets tema är stark. Hon leder ett av utskotten (children, play & nature) i World Urban Parks, har suttit med i Boverket referensgruppen då de utvecklade sin vägledning för ekosystemtjänster inom plan- och bygglagen och hon har varit internationell talare på flera kongresser om grön stadsutveckling.

Lunch och fika inkluderade i priset

Kontakta vid generella frågor:
Joachim Regnéll, Högskolan Kristianstad, joachim.regnell@hkr.se, 044-2503408
Marja Boström, Kommunförbundet Skåne, marja.bostrom@kfsk.se, 0728-85 47 55

 

Skånes årliga landskapsdag är ett samarrangemang mellan fler aktörer och har som fokus Skånska landskap och Europeiska landskapskonventionen. Arrangörerna är Högskolan Kristianstad, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Regionmuseet Skåne, Skånes hembygdsförbund, Hässleholms kommun, Kommunförbundet Skåne och årets värdkommun Helsingborg stad.

 

Inbjudan i pdf: 2019-05-09 Skånsk Landskapsdag 2019

Målgrupp

Konferensen riktar sig till tjänstepersoner, politiker, forskare, studenter och andra med intresse för landskapsfrågor och årets tema.

Avanmälan

Om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång eller deltagaren uteblir utan avanmälan så debiteras hel avgift.

Program

Moderator Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet

08.30 09.00

Registrering

09.00 09.15

Välkommen till Helsingborg!

09.15 09.35

Synen på det grönas betydelse i stad och stadsplanering – korta historiska nedslag
Mia Jungskär, stadsantikvarie, Kulturförvaltningen, Helsingborgs stad

09.40 10.00

Helsingborgs grönstrukturarbete – från fysisk planering till praktiskt genomförande
Fredrik Bengtsson och Widar Narvelo, ekologer, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

10.00 10.20

Fika

10.20 10.50

Trädgårdens betydelse för människor med flera
Christel Kvant, författare och journalist med trädgårdsinriktning, även vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Helsingborg

10.50 11.15

Handlingsplan för grön infrastruktur – hur ska översiktsplaneringen hantera den tätortsnära naturen?
Kajsa Palo, enhetschef på enheten för samhällsplanering, Länsstyrelsen Skåne

11.15 12.00

Riksarkitekt Helena Bjarnegård berättar om arbetet med gestaltad livsmiljö och sin syn på det grönas betydelse

12.00 13.00

Lunch

12.45 respektive 13.00

Gruppvis avfärd med stadsbuss från Helsingborg central till:

Vandring genom Pålsjö rekreationsområde (exkursion)

Vi tittar närmre på ett omväxlande, stadsnära landskap och dess betydelse för pedagogik, rekreation, kulturmiljö, geologi och biologisk mångfald. Pålsjö är helsingborgarnas mest välbesökta rekreationsområde. Här har det under ett 30-tal år återskapats natur för att förstärka ekosystem och tillföra rekreativa kvaliteter till området. Vi stannar längs vägen för att fika utomhus vid Sofiero gård, en välbevarad kulturmiljö som nyligen renoverats med varsam hand. Tänk på att Landborgen höjer sig 20 meter över havet och erbjuder vackra vyer men gör att vandringen inleds med en längre trappa.

16.00

Stadsbuss tillbaka till Helsingborgs centralstation