Skånsk Landskapsdag 2018 – Skånes hav och vatten i ett föränderligt klimat

Tid

  • 2018-04-24
    9:00 - 16:30

Plats

Elmetorpsvägen 15
291 88, Kristianstad
Karta

Kontakt

  • Therese Jephson
  • Telefon: 0728 - 85 47 57
  • E-post: therese.jephson@kfsk.se

Skånsk Landskapsdag 2018 – Skånes hav och vatten i ett föränderligt klimat

Välkomna till årets landskapsdag som denna gång handlar om hav och vatten i ett föränderligt klimat. Kristianstad kommun är årets värdkommun och vi kommer få ta del av fler intressanta föredrag och exkursionsmål. Vi börjar dagen med en historisk tillbakablick på vattnets betydelse som hot och resurs, hinder och länk, för att sedan närma oss dagens klimatutmaningar regionalt och lokalt.

Kristianstad kommun kommer ge oss exempel från kust- och havsplanering och erfarenheter inom vattenvårdsarbete. Hässleholms kommun tar upp betydelsen av samverkan mellan kust- och inlandskommuner vid planering och förvaltning. Dessutom kommer vi få ta del av lokala och regionala klimatscenarier. Särskilt inbjuden är en ingenjör från Storbritannien som kommer prata om deras arbete med klimatanpassning och kustskydd. Dagen avslutas traditionsenligt med exkursion.

 

I priset ingår lunch, fika och exkursion.

Plats: Högskolan i Kristianstad, Högskolan Kristianstads aula. Hus 7, rum 318.
Buss 4 avgår från centralstationen och har Högskolan som ändhållplats.
På morgonen går bussen var 10:e minut med en restid på 7 minuter.

 

Skånes årliga landskapsdag är ett samarrangemang mellan fler aktörer och har som fokus Skånska landskap och Europeiska landskapskonventionen. Arrangörerna är Högskolan Kristianstad, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Regionmuseet Skåne, Skånes hembygdsförbund, Hässleholms kommun, Kommunförbundet Skåne och årets värdkommun Kristianstad kommun.

 

Inbjudan i pdf Skånsk Landskapsdag 2018

 

Målgrupp

Tjänstepersoner, politiker, forskare, studenter och andra med intresse för landskapsfrågor eller dagens tema.

Avanmälan

Avanmälan efter den 19 april samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Moderator Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet

08.30 09.00

Registrering med frukostfika

09.00 09.10

Välkommen till Kristianstad kommun

09.10 09.30

Historisk tillbakablick på vattnets betydelse för området, vattnet som hot och försvar, hinder och länk.
Helén Lilja, Antikvarie, Regionmuseet

09.30 10.30

Från Helgeå till Hanöbukten – vattenarbete i Kristianstads och Hässleholms kommun.
Carina Wettemark, Koordinator biosfärområde, Kristianstads vattenrike
Ulrika Hedlund, Kommunekolog, Kristianstad kommun
Lars-Erik Williams, Ekolog, Hässleholms kommun

10.30 10.45

Paus och frukt

10.45 11.15

Klimatscenarier och klimatanpassning regionalt och lokalt.
Pär Persson, Vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne

11.15 12.00

Internationellt perspektiv på planering av höjda havsnivåer och erosion. How do we deal with rising sea levels in coastal communities in United Kingdom?
Hamish Hall, Senior Technical Director, WSP UK
Föredraget kommer att hållas på engelska.

Exkursion till Äspet, Åhus

13.00

Buss från Högskolan Kristianstad

13.30

Samling Vattenrikets besöksplats Äspet
– Historisk och geologisk tillbakablick
– Erosion och klimatförändringar – orsaker och effekter och dess påverkan på den fysiska planeringen

Fika i fält ca kl. 14.30

– Erosion i praktiken, platsbesök och diskussion

16.00

Buss tillbaka på Högskolan Kristianstad (via Centralstationen Kristianstad)