Skånsk Landskapsdag 2017

Tid

  • 2017-04-25
    9:00 - 16:30

Plats

Älvgatan
243 30, Höör
Karta

Kontakt

  • Therese Jephson
  • Telefon: 0728 - 85 47 57
  • E-post: therese.jephson@kfsk.se

Skånsk Landskapsdag 2017

Geologins betydelse i landskapet

Välkomna till årets landskapsdag om geologins betydelse för landskapets och samhällets utveckling. Dagen innehåller allt från vilka geologiska förutsättningar och processer som format landskapet, var vi hittar Skånes vulkaner, hur vi historiskt och idag använder sten och mark, till hur beroende vi är av att geologiska processer fungerar för exempelvis vår dricksvattenförsörjning. Vi kommer också få veta mer om intresset för geoturism och Geoparker som en viktig del i utvecklingen av landsbygden.

 

Exkursion med guide

Stenskogen – I Stenskogen finns en mängd lämningar av den sandstensbrytning som pågått sedan medeltiden. Såväl kvarnsten som byggnadssten har hämtats här och både Höörs kyrka och Lunds domkyrka är uppförda av sandsten härifrån.

Allarps bjär – Allarps bjär är en av de många basaltkupper som vittnar om vulkanerna som under Jura-perioden för 170 miljoner år sedan var aktiva i området. Bergarten basalt är basisk och har gett förutsättningarna för Allarps bjärs unika flora.

Gunnarps tegelbruk utanför Tjörnarp – Mindre tegelbruk har varit vanliga på många håll runt om i Skåne. Utanför Tjörnarp fanns Gunnarps tegelbruk som var aktivt i drygt hundra år, från omkring 1850 till 1958. Idag är de gamla lertäkterna naturreservat och ringugnen där teglet brändes är ett spännande industrimuseum.

Vid frågor om programmet eller exkursionerna kontakta: Åsa Abrahamsson, tel; 0413-28164, asa.abrahamsson@hoor.se

 

Målgrupp

Tjänstepersoner, politiker, forskare, studenter och andra med intresse för landskapsfrågor.

Avanmälan

Avanmälan efter 2017-04-20 samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Moderator Urban Emanuelsson, Sveriges landskapsuniversitet

08.30 09.00

Registrering med frukost

09.00 09.15

Välkommen till Höörs kommun

09.15 09.45

Skånes Geologi – en översikt

Elisabeth Einarsson, Lunds universitet

09.45 10.05

Geologins betydelse för vegetation och markanvändning

Joachim Regnell, Högskolan Kristianstad

10.05 10.20

Bensträckare och frukt

10.20 10.50

Sten i byggnader

Jonna Stewenius, Länsstyrelsen Skåne

10.50 11.20

Geologins betydelse för dricksvattenförsörjning

Anna-Karin Rasmussen, Länsstyrelsen Skåne

11.20 11.50

Geoturism och Unescos geoparksbegrepp

Linda Wickström, Sveriges geologiska undersökningar

11.50 12.00

Geopark Skåne – en presentation

Emma Rehnström, Geologica Consult

12.00 12.45

Lunch

13.00

Avfärd exkursion med fika i bussarna.

16.30

Tillbaka i Höör.