Skånes nätverk för strategisk digitalisering

Tid

  • 2018-03-14
    10:00 - 16:00

Plats

Knut den Stores Torg 2
221 04, Lund
Karta

Kontakt

  • Ottie Andersson
  • Telefon: 0728-85 47 87
  • E-post: ottie.andersson@kfsk.se

Skånes nätverk för strategisk digitalisering

Vi hälsar dig välkommen till årets första nätverksträff för digitaliseringsfrågor i Skånes kommuner.

 

OBSERVERA plats är ändrad till Hotell Lundia!

 

Målgrupp

Utsedda kontaktpersoner för detta nätverk i Skånes kommuner.

Medverkande

Niclas Clausenborg, Avdelningen för digitalisering
Ottie Andersson, Avdelningen för digitalisering

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras 500 kronor / avanmäld person

Program

Planeringsgruppen har kommit fram till följande dagordning. Har ni några punkter att lägga till, meddela ottie.andersson@kfsk.se

09.30 10.00

Kaffe och fralla

10.00 12.00

• Information från Kommunförbundet Skåne

• Nätverksfrågor
– Mötesdatum
– Ev. internat i Bryssel

• Förslag på stående punkt: Spridning av goda exempel där digitalisering utvecklat verksamheten och gjort skillnad. (Här uppmanar vi alla i nätverket att meddela ottie.andersson@kfsk.se exempel som vi kan ta upp i nätverket under punkten).

12.00 13.00

Lunch

13.00 16.00

• Vi startar upp en dialog om hur nätverket kan arbeta med frågor som; hur kan organisationen ta hand om digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen? Vad behövs för att få en optimal processtyrning?
– Inledande inspiration
– Gruppdiskussioner
– Kort genomgång från varje grupp