Skånes energiting 2019 – Vad ger effekt i Skåne?

Tid

  • 2019-06-04
    8:30 - 17:00

Plats

Mässgatan 6
215 32, Malmö
040-631 11 10
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 072 - 885 48 14
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Skånes energiting 2019 – Vad ger effekt i Skåne?

Energikontoret Skåne hälsar dig välkommen till Skånes Energiting – Skånes största årliga konferens för energifrågor. Här lyfts stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, samhällsekonomi och planering. Mötena står i fokus och såväl föredragshållare som utställare och besökare uppmuntras att dela med sig av sina idéer och knyta nya kontakter. I denna dynamiska miljö vill vi att Skånes Energiting ska inspirera och ge verktyg för förändring och föra Skåne som region vidare i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Vi ses på Malmömässan den 4 juni!

Program i pdf: Skånes Energiting 2019 Inbjudan och program

Utställare

Malmberg

Bauer Watertechnology AB

Eways

EBmetoden AB

NGL Group AB

Kraftringen

Skånes vindkraftsakademin

Biogas Syd

Solar Region Skåne

Energi- och klimatrådgivarna

Energikontoret Skåne

Ecobränsle i Sverige

Klimatsamverkan/Länsstyrelsen

Sustainable Business Hub

QTF

Techsource

Medverkande

Bland talarna i år märks

Markku Rummukainen – klimatforskare och professor vid Lunds Universitet
Saira Alladin – Årets kraftkvinna 2018 – regionchef på Sweco
Johan Ehrenberg – entreprenör och debattör

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2019- 06-01 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

08.30 09.30

Registrering, utställning och frukost

09.30 09.45

Inledning av moderatorerna Anna Mattsson och Gustaf Wiklund, Energikontoret Skåne

09.45 10.20

Huvudtalare Saira Alladin regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018

10.20 10.30

Publikuppvärmning

10.30 11.00

Kaffepaus, utställning och speakers corner

11.00 11.35

Markku Rummukainen, klimatforskare och professor vid Lunds universitet

11.40 12.00

Johannes Elamzon, klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen Skåne

12.00 12.15

Prisutdelning Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris

12.15 13.30

Lunch, utställning och speakers corner

13.30 13.50

Arena 1 – Effektiva exempel, Goda skånska exempel som ger effekt
Framtidens energismarta sjukhus
Nya strategier för gemensam energiplaneringoch incitament för energieffekyiva investeringar.
Det energismarta sjukhuset är en del i det regionala energisystemet, där intern optimering och export/import av energi för fastigheter och vårdverksamhet sker på en lokal energimarknad. Detta kräver samarbete mellan fastighets- och energibolag som baserar sig på en gemensam systemsyn och nya affärsmodeller. Utmaningarna ligger, utöver tekniska praktikaliteter såsom smarta teknologier, demand-respons-lösningar och ny infrastruktur.
Med Anna Sundberg och Stig Persson, Öresundskraft och Regionsfastigheter, Region Skåne.

Arena 2 – Effekt i elnätet, Effektproblematik i det skånska i elnätet
Elnätet är viktigt för energiomställningen
Brist på kapacitet i elnätet kan försena tillväxt och utveckling.
Vi är övertygade om att el är en viktig möjliggörare för energiomställningen från fossilt till förnybart. Tillgång till el är också viktigt för att säkerställa utvecklingen av samhället och industrin. Just därför blir brist på kapacitet i elnätet en risk, eftersom det kan försena tillväxt och utveckling. Men vad kommer först – elnäten eller omställningen?
Med Daniel Salomonsson, E.ON Energidistribution.

Arena 3 – Effektiva verktyg, Verktyg för klimatarbete som ger effekt
Klimatväxling, så fungerar det
Erfarenheter av en vågad satsning – från idé, till genomförande och resultat.
Med ett 50-procentigt påslag på resor med flyg och resor med egen bil i tjänsten, syns nu en tydlig förflyttning i Helsingborgs stad mot ett mer hållbart resande. Helsingborg delar med sig av sina erfarenheter av klimatväxling från idé, till genomförande och resultat.
Med Ulf Krabisch, Ekonomichef; Elin Sundqvist, miljöstrateg, Helsingborgs stad

13.55 14.15

Arena 1 – Effektiva exempel, Goda skånska exempel som ger effekt
Kollektivtrafiken  – en viktig drivkraft för förnybara drivmedel
Skånetrafikens resa till 100% fossilbränslefri kollektivtrafik är både imponerande och inspirerande. Den innebär ställningstaganden kring bränslesorter, beräkningar av kostnader, och avvägningar för vad som fungerar i storstad och landsbygd. Därtill har Region Skåne gjort flera ställningstaganden som gäller inte bara för Skånetrafiken, utan för hela koncernen, i den nyligen antagna drivmedelsplanen. Vilka utmaningar har Skånetrafiken kopplat till drivmedel på sikt?
Med Iris Rehnström, Miljö- och hållbarhetsansvarig, Skånetrafiken.

Arena 2 – Effekt i elnätet, Effektproblematik i det skånska i elnätet
Från energieffektivisering till en smart stad
Hus laddade för framtiden.
Klimatutmaning, effektbrist, energieffektivisering, stadsutveckling och affärsnytta
ÖrebroBostäder presenterar sin metod om hur man i tre steg går
från energieffektivisering till en smart stad – på riktigt.
Med Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

Arena 3 – Effektiva verktyg, Verktyg för klimatarbete som ger effekt
Energideklaration som verktyg för fordonsomställningen
Ekonomiska vinster, kalkyler och metodpresentation.
Projektet Elbilslandet Syd stöttar företag och organisationer i sin omställning av fordonsflottan, bland annat med hjälp av energideklaration. Hur går det till och vad finns för enkla ekonomiska vinster att göra utöver de rent miljömässiga? MiljöFordon Sverige som tagit fram metoden för energideklaration samtalar med Malmö Kyrkogårdsförvaltning som är mitt i sin omställning. Varför väljer de att skifta till fossilfria fordon och hur är deras kalkyl?
Med Jonas Lööf, verksamhetsledare, ytterligare namn kommer, Miljöfordon Sverige och Malmö Kyrkogårdsförvaltning.

14.20 14.40

Arena 1 – Effektiva exempel, Goda skånska exempel som ger effekt
Mot en mer hållbar framtid med världens största batterifartyg!
Att konvertera två 25 år gamla fartyg till eldrift – motgångar och framgångar.
Efter en fyra år lång och strapatsrik resa står vi nu äntligen här med världens första batteridrivna fartyg. ForSea har idag har två fartyg som är helt utsläppsfria vid eldrift, vilket innebär att verksamheten totalt minskat utsläppen av CO2 med hela 65%. Problemen har dock varit många och inte bara av teknisk karaktär utan även regelverk och lagkrav har varit dåligt anpassade för konverteringen. Nu börjar vi se att allt arbete kommer ger effekt långt utanför vår egen verksamhet.
Med Anna Prytz och Jens-Ole Hansen, Forsea ferries.

Arena 2 – Effekt i elnätet, Effektproblematik i det skånska i elnätet
Hvordan kan vechicle-to-grid gøre godt i elnettet?

Erfaringer fra Frederiksberg i København.
NUVVE have been testing Vehicle to Grid together with Danish Technical University in the Parker Project. After the project NUVVE are now running the first commercial Vehicle to Grid operations in Denmark. Will Vehicle to Grid be a necessity in the future if we want to have many EV connecting to the grid a the same time?

Med Martin Messer Thomssen, Nuvve.

Arena 3 – Effektiva verktyg, Verktyg för klimatarbete som ger effekt
Sveriges första lokala färdplan för klimatneutralt byggande finns i Malmö
Full fart mot mål år 2030 istället för nationella 2045 med färdplanen som verktyg.
100 företag involverades i dialogen och processen våren 2019, och nu är färdplanen lanserad. Färdplanen inkluderar övergripande mål samt sex strategiska områden med tillhörande detaljerade mål. Nu ska den operationaliseras och inspirera andra branscher att göra en liknande resa.
Med Andreas Holmgren och Josephine Nellerup, Hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson AB/Hållbart Byggande Syd och stadsbyggnadsstrateg Malmö stad.

14.40 15.00

Eftermiddagsfika och utställning

15.00 15.45

Inspirationsföreläsning Johan Ehrenberg, journalist och entreprenör, ETC

15.45 16.30

Avslutande mingel