Skåne FoU-seminarium

Tid

  • 2017-09-14
    13:00 - 16:00

Plats

Rönnbladsgatan 1B
212 16, Malmö
Karta

Kontakt

  • Margareta Serder
  • Telefon: 072-885 48 21
  • E-post: margareta.serder@kfsk.se

Skåne FoU-seminarium

Skåne FoU-seminarium: Research use and evidence-based practice in education med Thomas Popkewitz

 

Seminariet vänder sig till lektorer, utvecklingsledare och andra anställda i kommunerna i Skåne och Sölvesborg vars uppdrag är att arbeta med forskningsförankring/forskningsspridning gentemot skolan. Doktorander/licentiander på Malmö högskolas fakultet Lärande och samhälle är också välkomna! Syftet är att tillsammans med andra med liknande uppdrag få tillfälle att fördjupa sig i och diskutera vad som sker med forskning om skolan när den kommer till skolan, och hur vi kan hantera sådana översättningsprocesser. Det handlar med andra ord om att gemensamt vrida och vända på möjligheter och dilemman som uppstår i mötet mellan teori/praktik och forskning/forskningsanvändning. Träffarna har också som mål att bygga upp ett regionalt nätverk för personer med FoU-uppdrag och vår strävan är därför att det ska finnas en viss kontinuitet för vilka som deltar i FoU-seminariet.

Som gästande forskare i vårt fjärde FoU-seminarium sedan starten 2016 har vi glädjen att få ta emot professor Thomas S. Popkewitz, från University of Wisconsin  – Madison School of Education som hösten 2017 är gästprofessor på Malmö högskola. Thomas Popkewitz har fått i uppdrag att prata om evidence-based practice och ”research use” på utbildningsområdet med ett internationellt och delvis historiskt perspektiv. Seminariet genomförs denna gång på engelska.

Seminariet är det fjärde i serien med FoU-seminarier i gemensam regi av FoU Skola, Pedagogisk Inspiration Malmö och Skol- och Fritidsförvaltningen i Helsingborg stad.

Målgrupp

Lektorer, utvecklingsledare och andra anställda i kommunerna i Skåne och Sölvesborg vars uppdrag är att arbeta med forskningsförankring/forskningsspridning gentemot skolan.

Medverkande

Professor Thomas S. Popkewitz, från University of Wisconsin – Madison School of Education som hösten 2017 är gästprofessor på Malmö högskola

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras halv avgift. Utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Seminarium med Thomas Popkewitz som varvas med samtal med och mellan deltagarna. Fika serveras!