Signs of Safety – 3 dagar

Tid

 • 2019-12-03
  9:00 - 16:00
 • 2019-12-04
  9:00 - 16:00
 • 2019-12-05
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 072 - 885 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Signs of Safety – 3 dagar

Välkommen till utbildning i Signs of Safety

Utbildningens innehåll

Under utbildningen varvas teori, exempel, övningar och reflektioner. All utbildning kopplas till autentiska ärenden och följande teman kommer att presenteras:

 

Dag 1: Introduktion, bakgrund, Signs of Safety som förhållningssätt och barns delaktighet.

Dag 2: Samtalsmetodik, kartläggning och nätverksarbete.

Dag 3: Lärande organisation, grupphandledning och uppskattande intervju.

Alla deltagare som gått tre dagar får med sig ett personligt kursintyg.

Alla power point-bilder jag visar och det material jag delar ut under dagarna får du skickat till dig efter utbildningen. Jag kommer även att dela med mig av litteraturtips. Om du vill läsa mer om Signs of Safety innan vi ses (ej nödvändigt) är min rekommendation att titta in på knowledgebank.signsofsafety.net. Dock är all information på engelska. Den arbetsbok som ger bäst introduktion heter Signs of Safety Comprehensive Briefing paper.

 

Om Signs of Safety

Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och skapa varaktiga förändringar, är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt.

Under de senaste åren har Signs och Safety börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar. Modellen utgår från de fyra centrala frågorna vi hela tiden måste ställa oss i barnskyddsarbetet: Vad är vi oroliga för? Vad fungerar? Vad behöver hända? Hur tryggt och säkert är barnet på en skala från 0 till 10? Genom att hela tiden hålla dess frågor aktuella sätts barnets situation, utsatthet och behov i centrum för vårt arbete. Signs of safety utvecklades i Västra Australien, Perth, under mitten av 90-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards. Steve hade då arbetat i 15 år med barnskyddsarbete och Andrew arbetade som terapeut med familjer och tonåringar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Idag används Signs of Safety modellen världen över ibland annat på Irland, i Kanada, USA, Holland, Australien och Storbritannien. Det pågår forskning och effektstudier på flera håll.

Målgrupp

Socialsekreterare, familjebehandlare, nätverksledare eller andra som arbetar med barn, ungdomar och deras familjer inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.

 

Medverkande

Nova Nilsdotter  är licensierad Signs of Safety-utbildare och grupphandledare med bakgrund som socialsekreterare inom myndighetsutövning för barn och unga. Nova har en gedigen praktisk erfarenhet av säkerhetsplanering, ord och bildberättelser, nätverksarbete och av de olika verktygen inom Signs of Safety under såväl utredning, vid akutplaceringar, familjehemsplaceringar, hemtagningsutredningar samt i arbete med ensamkommande barn.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

Alla dagar
9.00 kursstart
10.00-10.20 paus
12.00-13.00 lunch
14.30-14.50 paus
16.00 kursslut