Service och säkerhetstänk – förebygg och hantera hot och våld

Tid

 • 2019-09-17
  9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728-854814
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Service och säkerhetstänk – förebygg och hantera hot och våld

Besvärliga och hotfulla situationer kan uppstå snabbt och oväntat för dig som möter kunder och klienter i din yrkesroll. Då måste du kanske fatta avgörande beslut och hantera din egen och andras säkerhet. Utbildningen syftar till att öka ditt säkerhetstänkande – och samtidigt bibehålla fokus på bra bemötande, lyhördhet och klienternas upplevelse.

 

I din roll inom kommunala eller offentliga verksamheter kan du möta människor som av olika anledningar kan bli frustrerade, arga och utåtagerande – varpå du måste ha din egen säkerhet och trygghet i åtanke.  Fokus ska förstås även fortsättningsvis ligga på att du ska utföra dina uppdrag gentemot klienten, med hög service och gott bemötande. Säkerhetstänkandet ska vara en naturlig del av arbetet.

 

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Kommunikation och kroppsspråk
 • Verbal konflikthantering
 • Mental förberedelse
 • Akuta situationer
 • Säkerhetstänkande
 • Förebyggande åtgärder

 

Målgrupp

MÅLGRUPP

Medarbetare och chefer inom kommunala och offentliga verksamheter.

 

Medverkande

FÖRELÄSARE

Andreas Ring har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen som närpolis, utredare och chef för brottsförebyggande verksamhet. Inom ramen för sitt eget bolag Säker Kompetens har Andreas utbildat ett stort antal medarbetare i kommunala verksamheter, framförallt inom våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete och verbal konflikthantering. Som föreläsare märks Andreas stora engagemang och brinnande intresse för trygghetsskapande arbete.

 

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.

Program

09.00 Fika
09.30 Kursstart
12.00-13.00 Lunch
13.00 Eftermiddagspass
16.00 Avslut