Service och säkerhetstänk – förebygg och hantera hot och våld INSTÄLLD NYTT DATUM

Tid

  • 2020-05-28
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a, vån 4
222 29, Lund
Karta

Service och säkerhetstänk – förebygg och hantera hot och våld INSTÄLLD NYTT DATUM

Nytt datum är den 20 oktober.

Besvärliga och hotfulla situationer kan uppstå snabbt och oväntat för dig som möter kunder och klienter i din yrkesroll. Då måste du kanske fatta avgörande beslut och hantera din egen och andras säkerhet. Utbildningen syftar till att öka ditt säkerhetstänkande – och samtidigt bibehålla fokus på bra bemötande, lyhördhet och klienternas upplevelse.

 

I din roll inom kommunala eller offentliga verksamheter kan du möta människor som av olika anledningar kan bli frustrerade, arga och utåtagerande – varpå du måste ha din egen säkerhet och trygghet i åtanke.  Fokus ska förstås även fortsättningsvis ligga på att du ska utföra dina uppdrag gentemot klienten, med hög service och gott bemötande. Säkerhetstänkandet ska vara en naturlig del av arbetet.

 

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

  • Kommunikation och kroppsspråk
  • Verbal konflikthantering
  • Mental förberedelse
  • Akuta situationer
  • Säkerhetstänkande
  • Förebyggande åtgärder

 

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med xxxx- xx-xx debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.