Seminarium om träd i urban miljö

Tid

  • 2019-11-15
    8:30 - 15:30

Plats

Östergatan 7b
211 25, Malmö
Karta

Kontakt

  • Therese Jephson
  • Telefon: 0728-85 47 57
  • E-post: Therese.Jephson@kfsk.se

Seminarium om träd i urban miljö

Välkommen till ett seminarium om träd i urban miljö. En av Sveriges experter på förbättringsåtgärder för träd och förflyttning av träd, Örjan Stål, SLU Sverige Lantbruksuniversitet och trädkonsult, medverkar. Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg stad kommer prata om det praktiska arbetet vid ombyggnad i centrum som har gjorts i samarbete med Örjan Stål.

Vi kommer också få höra Tim Delshammar prata om Malmö stads trädstrategi och docent Johan Östberg, från Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU ger föredrag som bland annat inkluderar information om kvantitativ värdering och I-tree-projektet. Dessutom har vi ett pass med fokus på naturvärden och åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd. Vi lyssnar till Thomas Ranius som är professor i naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet och Anna Fohrman från Naturskydd, Länsstyrelsen Skåne. Anna är koordinator för åtgärdsarbetet om skyddsvärda träd. Dessutom har vi ett föredrag om lagstiftning som Karin Emanuelsson, Samhällsplanering eller Ramona Eriksson från Naturprövningsenheten från Länsstyrelsen Skåne håller i.

 

Kommunförbundet Skåne arbetar med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring ekosystemtjänster och ekologisk kompensation genom bidrag från Region Skånes miljövårdsfond. Närmare information lämnas av Therese Jephson tel. 0728-85 47 57, e-post Therese.Jephson@kfsk.se

 

Målgrupp

Framförallt planarkitekter, översiktsplanerare, miljöstrateger, ekologer och mark- och exploateringsingenjörer, men också projektledare, utvecklare och övriga som kan ha behållning av seminariet.

Medverkande

Örjan Stål, Sverige Lantbruksuniversitet, SLU

Johan Östberg, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

Klas Östholm, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

Tim Delshammar, Gatukontoret, Malmö stad

Anna Fohrman, Naturskydd, Länsstyrelsen Skåne

Thomas Ranius, Naturvårdsbiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

Karin Emanuelsson, Samhällsplanering från Naturprövningsenheten från Länsstyrelsen Skåne

Avanmälan

Avanmälan (utan ersättare) efter sista anmälningsdag, 2019-11-30, samt utebliven deltagare debiteras 500 kr.

Program

08.30 09.00

Frukostbuffe
Ta chansen och ät en stadig frukost samtidigt som du träffar gamla och nya kontakter. Frukostbuffén finns i restaurangen bredvid receptionen.

09.00 10.15

Nu börjar det! Välkommen!
Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne, hälsar välkomna,

i-Tree – hur mycket tjänar vi på träd?
Docent Johan Östberg, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Johan har forskat och arbetat brett med träd i urban miljö, tex med en nationell standard för trädinventering, ekonomisk värdering av urbana träd, I-tree projektet och Fria eller fälla projektet.

Malmö stads trädstrategi – nytta och innehåll
Tim Delshammar, landskapsarkitekt, Gatukontoret i Malmö stad. Tim arbetar som strateg med stadens grön-blå infrastruktur, och har projektlett arbetet med Malmö stads trädstrategi.

10.15 10.40

Tid för frågor och påfyllning av kaffe

10.40 12.30

Förbättringsåtgärder och förflyttning av stora träd
Örjan Stål, från Sverige Lantbruksuniversitet och Trädkonsult är en av Sveriges främsta experter på förflyttning av stora träd, och har även lång erfarenhet av att arbeta praktiskt med förbättringsåtgärder för träd i urban miljö. Örjan arbetar även med utredningar om konfliktsituationer mellan träd och infrastruktur och vårdplaner för träd.

Trädgårdsgatorna i Helsingborg – ombyggnaden, processen och praktiskt genomförande
Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborg stad. Klas har lett projektet med att bygga om Drottninggatan och Järnvägsgatan till gator med mycket grönska och trivsamma mötesplatser. Klas kommer dela med sig av den praktiska erfarenheten med tex hantering av träd, dagvatten, markens lämplighet, medborgardialog mm.

12.30 13.30

Lunch

13.30 15.30

Vilka naturvärden finns i stadens träd?
Thomas Ranius är professor i naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han forskar framför allt på den flora och fauna som är beroende av gamla och döda träd.

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd
Biolog Anna Fohrman, Naturskydd, Länsstyrelsen Skåne, är Skånes koordinator för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Anna arbetar på Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Skåne och avser att starta ett nytt nätverk med specifikt fokus på träd och hon kommer att prata om vad kommunerna behöver göra inom åtgärdsprogrammet.

Vad säger lagstiftningen? 
Karin Emanuelsson från Naturprövningsenheten, Länsstyrelsen Skåne kommer prata om gällande lagstiftning. Mer information inom kort.

Frågor och diskussion med fika

15.30

Slut