FoU-strategier, forskningssamverkan och utbildning i att söka vetenskaplig litteratur (3 träffar)

Tid

 • 2017-10-24
  12:00 - 16:00
 • 2017-11-07
  8:30 - 12:00
 • 2017-12-06
  9:00 - 13:00

Kontakt

 • Therese Jephson
 • Telefon: 0728-85 47 57
 • E-post: therese.jephson@kfsk.se

FoU-strategier, forskningssamverkan och utbildning i att söka vetenskaplig litteratur (3 träffar)

Välkomna till tre halvdagar med fokus på forskningssamverkan och kommunala Forsknings- och utvecklingsstrategier, samt utbildning i att söka vetenskaplig litteratur utanför universitet och högskola. Alla träffarna kommer ha ett genomgående fokus på innehåll och syfte med en kommunal forsknings- och utvecklingsstrategi. Träffarna kommer även inkludera externa talare.

Träffarna kommer tex innehålla diskussion om;

 • Olika kommuners förutsättningar för och behov av forskningssamverkan
 • Integrerad vetenskap som framväxande perspektiv
 • Forskningsområden som är prioriterade för kommunernas utveckling och om det finns liknande utmaningar mellan kommuner
 • Vikten av att tydliggöra intentioner, målsättningar och prioriteringar avseende samverkan med forskning
 • Vad som kan ingå i en kommunal FoU-strategi

 

Träff 1.  Den 24 oktober kl. 12.00 – 16.00

– Lunch

‒ Inledande presentation och gemensam diskussion kring forskningssamverkan och kommunala FoU-strategier. Therese Jephson, FoU strateg, Kommunförbundet Skåne

‒ Föredrag om Vetenskap och kunskap i praktiken. Anna Jonsson, Docent vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, kommer prata om pågående forskningsprojekt med fokus på integrerad vetenskap som framväxande perspektiv och hur forskare och samhällsaktörer ser på detta. Föredraget kommer att belysa frågor som hur vetenskapen ser på kunskap, hur ser kunskapen ut om vetenskap och hur ser vetenskap och kunskap ut i praktiken. Föredraget följs av en diskussion, lett av Anna Jonsson, kring dessa frågeställningar och tillsammans med ytterligare forskare.

Träff 2. Den 7 november kl 8.30 – 12.00

‒ Gemensam frukostfika

‒ Fortsättning av diskussion kring syfte med och innehåll i kommunala FoU-strategier med fokus på vetenskaplig kunskapsförsörjning.

Utbildning i att söka och tolka vetenskaplig litteratur. Bibliotekarie Britta Smångs, Geobiblioteket, och Bibliotekarie Sara Rondahl, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Lunds universitet. Utbildningen innefattar praktisk genomgång och information om hur informationslandskapet ser ut. Vilka olika publiceringsvägar som finns för olika typer av material och hur tillgängligheten ser ut när man inte är knuten till ett universitet. Inte endast gällande artiklar, utan även andra typer av intressanta publikationer och rapporter. Kursen innehåller också information om filterbubblan, dess för- och nackdelar och hur man kan komma runt den, samt källkritik. Dessutom kommer vi får lära oss om olika verktyg för att samla/sortera/dela/prenumerera på litteratur och referenser. Medverkan förutsätter att deltagarna tar med egen dator.

– Avslutande lunch

Träff 3. Den 6 december kl 9.00 – 13.00

‒ Fortsatt diskussion kring forskningsområden som är prioriterade för kommunernas utveckling och om det finns liknande utmaningar mellan kommuner, samt hur ett ekonomiskt stöd för detta kan möjliggöras.

‒ Olika exempel på finansieringsmodeller för samverkan och externa aktuella utlysningar. Programmet kommer kompletteras.

‒ Summering och gemensam lunch

Observera! Du kan anmäla dig för att delta vid alla tre tillfällen eller endast 24 oktober eller 7 november. Har du några frågor kring detta hör av dig till Therese Jephson, FoU strateg therese.jephson@kfsk.se

 

Plats:

Träff 1 (24 okt): Vetenskap och kunskap i praktiken. Änglakonferens, Vävaregatan 13, Lund.

Träff 2 (7 nov): Utbildning i att söka och tolka vetenskaplig litteratur. Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sal G101 i Paradiskvarteret i Lund.

Träff 3 (6 dec): Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund

 

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som arbetar som verksamhetsutvecklare, strateg eller med forsknings- och utvecklingsfrågor, forskningssamverkan eller liknande.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017-10-16 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.