Seminariedag om Miljökvalitetsnormer för vatten

Tid

  • 2017-06-08
    8:30 - 16:00

Plats


211 49, Malmö
Karta

Kontakt

  • Elin Ulander
  • Telefon: 0728-85 47 56
  • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Seminariedag om Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering och miljötillsyn

Seminariet vänder sig till dig, på kommun och länsstyrelse, som arbetar med fysisk planering och tillsyn enligt miljöbalken.
Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur miljökvalitetsnormerna för vatten berör olika kommunala verksamheter, främst kopplat till lagstiftningarna plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster. En viktig del under dagen är gruppövningar då MKN för vatten ska tillämpas.

 

För att till fullo kunna tillgodogöra sig dagen krävs att man har grundläggande kunskaper om miljökvalitetsnormer för vatten. Gå gärna in och läs om miljökvalitetsnormer för vatten här.

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning–lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html

 

Frågor

Kontakta Göran Jansson, 010 – 224 13 96, goran.n.jansson@lansstyrelsen.se om du har frågor om seminariet

 

Inbjudan i pdf

Inbjudan MKN vatten 2017-06-08

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig, på kommun och länsstyrelse, som arbeter med fysisk planering och tillsyn enligt miljöbalken.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång och samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

För program, se inbjudan i pdf ovan.