Samverkan och nya ersättningsregler avseende placering av ensamkommande barn

Tid

  • 2017-03-23
    9:00 - 16:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
Karta

Kontakt

  • Henrik Hedqvist
  • Telefon: 0728854814
  • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Samverkan och nya ersättningsregler avseende placering av ensamkommande barn

Om samverkans- och ersättningsregler för ensamkommande barn.

Asylrätten är under snabb förändring. Nya förslag hur Sverige ska hantera den sedan hösten 2015 ökade mängden av flyktingar har gjort det svårt för många verksamheter att hålla reda på vad som faktiskt gäller och hur ansvarsfördelningen ser ut i olika sammanhang. Dagen kommer att diskutera vilka ändringar som har genomförts under 2015/2017 men även vad som är under diskussion inför framtiden. Särskild vikt läggs vid de nya ersättnings- och placeringsreglerna för ensamkommande barn.
Relevanta EU-rättsliga bestämmelsers påverkan på nationell rätt och diskussioner inför framtiden tas också upp under dagen. Dessutom kommer eftermiddagen att innehålla diskussioner om hur samverkan mellan myndigheter kan effektiviseras och annars förbättras.

 

 

Målgrupp

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som arbetar med frågorna.

Medverkande

Annika Staaf är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt lektor i socialt arbete, inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Hon har författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar i ämnena förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt. Se till exempel Förvaltningsrätt för professionsutbildningar (tillsammans med L. Zanderin, 4:e upplagan 2015), Mänskliga rättigheter i svensk belysning (med Zanderin (red.), 2:a upplagan 2011) och Hälso- och sjukvårdsrätt (med Wendel och Zanderin, 2:a upplagan 2016).

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och fram till och med 2017- 03-19 debiteras halv avgift. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

09.00 16.00

08.45 - 09.00 fralla och kaffe
09.00 –10.30
Vad gäller idag egentligen och kommer det ännu fler lagändringar?
10.30 –10.45
Paus
10.45 –12.00
De olika inblandade aktörernas uppdrag, vem gör och har ansvar för vad?
12.00 –13.00
Lunch
13.00 –14.15
Workshop: Att få samverkan mellan berörda myndigheter att fungera bra.
14.15 –14.30
Kaffepaus
14.30 –15.45
Kort intro sedan workshop: Ensamkommande barns rätt. Vilka är aktörerna?
15.45 –16.00
Kort sammanfattning av dagen.