Samordnad utveckling för god och nära vård

Tid

  • 2019-08-30
    9:00 - 16:00

Plats

Olof Palmes Plats 1
, Malmö
Karta

Kontakt

  • Carina Lindkvist
  • Telefon: 072-885 48 61
  • E-post: carina.lindkvist@kfsk.se

Samordnad utveckling för god och nära vård

 

Samordnad utveckling för god och nära vård

Samordnad utveckling för god och nära vård – vad betyder detta för kommunerna?
Louise Andersson, huvudsekreterare och Niklas Eklöf, ansvarig för samverkansfrågor, presenterar utredningen.
Vi går igenom utredningens uppdrag, arbetet hittills och dess kvarvarande arbete. Efter detta är det en gemensam diskussion där det finns möjligheter att lämna synpunkter/inspel till utredningen.
Därefter följer en workshop på temat; vad betyder omställningen till en God och Nära vård för kommunerna i Skåne? Vad ser vi för utmaningar och möjligheter?
Moderator under workshopen är Dag Norén.

Platsantalet är begränsat.

Målgrupp

Chefer, strateger och MAS/MAR

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 600 kr.