Releasemingel och kickoff för Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019

Tid

  • 2018-04-24
    15:30 - 17:00

Plats

Stora Södergatan 22
222 23, Lund
Karta

Kontakt

  • Margareta Serder
  • Telefon: 0728-85 48 21
  • E-post: margareta.serder@kfsk.se

Releasemingel och kickoff för Lärarnas skolutvecklingskonferens 2019

VÄLKOMMEN PÅ RELEASEMINGEL OCH KICK-OFF FÖR LÄRARNAS SKOLUTVECKLINGSKONFERENS 2019

Vi avslutar konferensens första årscykel med ett releasemingel för att fira utgivningen av konferensskriften Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 samtidigt som vi gör ett avstamp inför nästa läsårs konferens. Vad lärde vi oss? Vad tar vi med oss in i den egna verksamheten? Varför ska vi skapa just den här mötesplatsen ännu en gång och hur kan du och dina kollegor delta och medverka då?

 

VARFÖR? Möt några av författarna och ta del av deras och andra deltagares samlade erfarenheter av att delta i Lärarnas skolutvecklingskonferens. Det blir ett samtal om vad det har gett att skriva utvecklingsartiklar med skrivstöd från forskarutbildade lärare men också mer generellt om hur den här konferensen kan användas för att skapa strukturer för systematisk skolutveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du får såklart även ett eget exemplar av konferensskriften!

HUR? 45 minuter presentation och publikt samtal, 45 minuter mingel med förfriskningar

 

Releaseminglet arrangeras av FoU Skola tillsammans med Vetenskap i skolan (VIS) och Katedralskolan i Lund.

Målgrupp

Alla lärare, förskollärare och skolledare som medverkade i den första Lärarnas skolutvecklingskonferensen – och alla skolintresserade som är nyfikna på att vara med nästa gång