Releasefest Forskningslitteracitet för skolan

Tid

  • Anmälan
    2017-02-16
    15:00 - 17:00

Plats

Gasverksgatan 3a
222 29, Lund
0728 - 85 47 00
Karta

Kontakt

  • Margareta Serder
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: margareta.serder@kfsk.se

Releasefest Forskningslitteracitet för skolan

Den 16 februari på eftermiddagen blir det releasefest för 2017 års första publikation i serien Forskning i korthet Den fullständiga titeln på publikationen är ”Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap” och har författats av malmöforskaren professor Sven Persson. Vad behöver vi som arbetar i skolan veta om hur olika typer av forskning görs, dess möjligheter och begränsningar? Syftet är att ge redskap dels för ett fördjupat användande av forskning i utvecklingen av skolans verksamhet och dels för en insatt dialog om skola på vetenskaplig grund.

Skriften är en sampublikation mellan Malmö högskola, Malmö Stad och FoU Skola.

Har du frågor om arrangemanget? Vänd dig till Margareta Serder, redaktör och ansvarig utgivare margareta.serder@kfsk.se

Max antal deltagare 70 och vid färre än 20 anmälda deltagare ställs arrangemanget in.

Avanmälan

Avanmälan efter den 2017-02-14 samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 300 kr.

Program

15.00 16.00

Samtal om forskningslitteracitet mellan Sven Persson, professor på Malmö högskola samt forskningsledare på Pedagogisk Inspiration, Malmö stad och Margareta Serder, vetenskaplig ledare för FoU Skola, Kommunförbundet Skåne. Frågor och kommentarer från publiken välkomnas.

16.00 16.30

Firande med mingel, bubblor och tilltugg.

17.00

Avslutning. Alla gäster får med sig hem ett eget exemplar av Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap!