Regionalt rektorsnätverk inom FoU Skola läsåret 2019-2020

Tid

  • Första tillfället
    2019-08-30
    13:00 - 16:00

Kontakt

  • Elena Zukauskaite
  • Telefon: 0728 - 85 48 21
  • E-post: elena.zukauskaite@kfsk.se

Regionalt rektorsnätverk inom FoU Skola läsåret 2019-2020

FoU Skolas regionala rektorsnätverk fortsätter för tredje året i rad! Under det gångna läsåret har 24 rektorer från fjorton kommuner i Skåne träffats i nätverket. Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola.

FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till rektorsutbildade skolledare på grund- och gymnasieskolan som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog.

Nätverket träffas vid sex tillfällen under läsåret 2019–2020. Varje träff har ett tema som diskuterats fram av deltagarna. Två av tre träffar varje termin läggs i anslutning till FoU Skolas seminarier Ledarskap på vetenskaplig grund.

För mer information, se inbjudan: https://kfsk.se/larandeocharbetsliv/barn-och-utbildning/fou-skola/aktiviteter/

Tillfällen:
2019-08-30, 13:00-16:00
2019-10-23 13.00-16.00 i Malmö
2019-12-10 13:00-16.00

2020-03-03, 9:00-12:00
2020-04-24, 13.00-16.00
2020-06-04, 13.00-16.00

Avgift:
3200 kr exkl. moms för sex tillfällen. Kostnad för att delta i de valbara seminarierna tillkommer.

Målgrupp

Rektorer för grund- och gymnasieskolan i FoU Skolas medlemskommuner

Medverkande

Elena Zukauskaite, Vetenskaplig ledare FoU Skola

Avanmälan

Avanmälan är kostnadsfri fram till och med 2019-05-30. Senare avanmälan och utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.