Regional dialog om vuxenutbildning

Tid

  • 2020-02-26
    9:00 - 15:30

Plats

Östergatan 7b
211 25, Malmö
Karta

Kontakt

  • Jan Nilsson
  • Telefon: 0728 - 85 48 29
  • E-post: jan.nilsson@kfsk.se

Regional dialog om vuxenutbildning

Välkommen till regional dialog om vuxenutbildning med Skolverket!

Dialogen bidrar till att ge en aktuell bild av hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i regionen. Läs mer om de regionala dialogerna: https://www.skolverket.se/regionaladialoger-vux

Dagen är indelad i en förmiddag för övergripande frågor samt en eftermiddag för mer verksamhetsnära frågor. Innehåll och fokus under dialogerna anpassas efter önskemål om vad deltagarna vill diskutera, därför ber vi dig som deltagare att besvara några frågor inför dialogen via denna länk.

Arrangemanget anordnas i samverkan med Kommunförbundet Skåne.

Målgrupp

Ansvariga politiker och chefer (rektorer/skolledare, verksamhetschefer, förvaltningschefer) inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Vidare riktar sig arrangemanget till Arbetsförmedlingen och regionalt utvecklingsansvarig med flera regionala samverkansaktörer till kommunal vuxenutbildning.

Program

08.30 09.00

Kaffe serveras

09.00 15.30

Preliminärt program

Inledning

Huvudmannens och rektorns ansvar och förutsättningar för vuxenutbildningen.
Aktiv och strategisk styrning, organisation, kvalitetsuppföljning, upphandling, rektorns roll med mera

Regionala fokusområden
Behovsanalys, utbudsplanering, regionalt yrkesvux, lärcentrum, samverkan med mera

Den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet
Introduktion till eftermiddagens diskussion utifrån ett pågående samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Skolverket, SKR och CSN. Fokus i projektet har varit att skapa en gemensam problembild gällande den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet. Vilka hinder finns för att påbörja, genomgå och fullfölja utbildning?

Aktuellt inom vuxenutbildningen
Aktuella utredningar, statliga satsningar och reformer med mera

Gemensam lunch

Den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet, forts.
Hinder och möjligheter inför studier, individen under studier – behov av att utveckla flexibla studieformer, stöd, organisation och pedagogik med mera

Aktuellt från Skolverket

Övriga frågor

Avslutning