Rättspraxis offentlig upphandling från första halvåret 2020

Tid

 • 2020-06-11
  11:00 - 12:00

Kontakt

 • Henrik Hedqvist
 • Telefon: 0728 - 85 48 14
 • E-post: henrik.hedqvist@kfsk.se

Rättspraxis offentlig upphandling från första halvåret 2020

Under våren 2020 har förvaltningsdomstolarna meddelat ett antal domar som påverkar upphandlande myndigheter och enheters vardag, detta till exempel vid författandet av upphandlingsdokument, hanteringen av sekretessfrågor och överprövningsprocesser samt ändringar i ingångna kontrakt. Under en timme redogörs för de viktigaste domarna från kammarrätterna och Högsta Förvaltningsdomstolen under 2020 och dess påverkan på upphandlande myndigheters och enheters vardag. Frågor som kommer att behandlas är bl.a.:

 • Avgörande om takvolymer och historiska volymer i ramavtal – i bakvattnet av Coopservice
 • Golvpriser – uppräkning till minsta nivå för utvärdering?
 • Upphävande av förlängd avtalsspärr – en öppning i rättspraxis
 • Sekretess vid avbrutna upphandlingar – dörren får stängas helt för vem som deltagit i det avbrutna förfarandet
 • Förlänga avtalsspärren – går det?
 • Leverantörsbyte – tillåtet vid partiella verksamhetsövergångar
 • Ändringar i ingångna kontrakt – förlängning av avtalstiden

 

Föreläsningen kommer att ske digitalt via teams och du kommer att få en länk till föreläsningen några dagar innan.

Medverkande

Advokat Per-Ola Bergqvist