Räddsam Skånes konferens och chefsträff

Tid

 • 2019-10-24 - 2019-10-25
  12:00 - 13:00

Plats

Triangeln 2
, Malmö
Karta

Kontakt

 • Bo Persson
 • Telefon:
 • E-post: bo@krokarod.se

Räddsam Skånes konferens och chefsträff

Kommunförbundet Skåne inbjuder er till Räddsam Skånes konferens och chefsträff.
Höstens konferens och chefsmöte är det 46:e sedan starten och i detta fall sker träffen i centrala Malmö.

Vid chefsmötet kommer det att fattas bindande beslut varför det är viktigt att alla räddningschefer deltar.

Program i pdf: 2019-10-24–25, Program Räddsam Skåne

Pris: 3000 kr/person exkl moms. I priset ingår logi och måltider. Vi debiterar efter genomförandet och priset kan därmed komma att ändras något samt tas hänsyn till faktisk kostnad för deltagande del av arrangemanget.

Målgrupp

Räddningschefer i Skåne (eller dennes ställföreträdande) samt inbjudna samarbetspartners.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift.

Program

Torsdag 24 oktober

12.00 13.00

Lunch

13.00 13.15

Välkommen, inledning
Bo Persson, seniorkonsult, Kommunförbundet Skåne

13.15 14.00

Polismyndigheten Region Syd informerar:

 • Allmän information kring läget om skjutningar och sprängningar i Skåne
 • Ansökan om 2:4 anslag, samverkan med R-syd – information
 • Kommande större händelser som kan påverka Räddningstjänsterna i Skåne
 • Polisens arbete med krisberedskap
 • Förnyad/reviderad uppdaterad version kring den gemensamma instruktionen kring samverkansperson
 • Övriga frågor från Räddningstjänsterna

Patrik Johansson, chef Operativa Sektionen, Operativa Enheten, Polismyndigheten Region Syd

14.00 14.45

Handlingsplan för Suicidprevention i Skåne – hur går vi vidare?
Hans Blomqvist och Sandra Onnheim, projektledare Prehospital Akut Psykiatri, Roy Brander, regional samordnare Suicidprevention, samtliga Region Skåne

Diskussion med företrädare för polis, Trafikverket och räddningstjänst

14.45 15.15

Eftermiddagsfika

15.15 15.45

Projektet enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) – En jämförelse med andra länders motsvarande arbete
Tove Frykmer, Avd för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds Universitet

15.45 16.15

Nytt SOS-avtal betr räddningstjänst
Klaus Heinsvig, KAM Räddning, SOS Alarm AB

16.15 16.45

Brandskyddsföreningen Skåne har ordet
Charlotte Cederlund, verksamhetsledare och vd, Brandskyddsföreningen Skåne

16.45 17.15

Kommunal och statlig räddningstjänst med utgångspunkt i räddningstjänstutredningen
Johan Mårtensson, Sjö- och flygräddningsavd, Sjöfartsverket

17.15 19.00

Egen tid … eller tid tillsammans

19.00 19.30

Mingel före middagen

19.30

Middag

Fredag 25 oktober

07.30 08.30

Frukost

08.30 12.00

Chefsmöte enligt särskild dagordning.
Dagordning i pdf ovan.

Paus med förmiddagsfika under förmiddagen (30 min+/-)

12.00

Lunch och avslutning