Räddsam-Skåne konferens och chefsmöte

Tid

  • 2018-10-11 - 2018-10-12
    12:00 - 13:00

Plats

Sofia Albertina Plats 5
261 31, Landskrona
Karta

Kontakt

  • Bo Persson
  • Telefon: 072-885 47 51
  • E-post: bo.persson@kfsk.se

Räddsam-Skåne konferens och chefsmöte

Kommunförbundet Skåne inbjuder till höstens traditionella konferens för räddningscheferna och samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Höstens konferens och chefsmöte är det 44:e sedan starten. Vid chefsmötet kommer det att fattas bindande beslut varför det är viktigt att alla räddningschefer deltar.

Avgift:
Avgiften är 2 950 kr exklusive moms per deltagare för båda dagarna. I avgiften ingår kostnad för logi i enkelrum, middag, luncher och kaffe.
Observera! För deltagande vid del av tiden faktureras faktiska kostnader. Summan vid anmälan är en uppskattad summa som korrigeras efter genomförandet.
Vi debiterar efter genomförandet.

Inbjudan i pdf  2018-10-11–12 Inbjudan Räddsam Landskrona

 

 

Målgrupp

Räddningschefen eller dennes ställföreträdare

Samarbetspartners

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar, eller om anmäld deltagare uteblir utan avanmälan, debiteras faktiska kostnader.

Program

För detaljerat program , se inbjudan i pdf-format ovan.