Räddningssamverkan Skåne

Tid

 • Deltar hela konferensen (dag 1 och dag 2) inkl middag och logi (prel kostnad)
  2017-04-24 - 2017-04-25
  12:00 - 16:00
 • Deltar dag 1 inkl middag och logi (prel kostnad)
  2017-04-24 - 2017-04-25
  12:00 - 16:00
 • Deltar dag 1 inkl middag exkl logi (prel kostnad)
  2017-04-24 - 2017-04-25
  12:00 - 16:00
 • Deltar dag 1 exkl middag och logi (prel kostnad)
  2017-04-24 - 2017-04-25
  12:00 - 16:00

Plats

Ljungvägen 1
, Höllviken
Karta

Kontakt

 • Bo Persson
 • Telefon: 072-885 47 51
 • E-post: bo.persson@kfsk.se

Räddningssamverkan Skåne

Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 24 april och chefsmöte den 25 april

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för räddningscheferna och samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Chefsmötet har fortfarande samma funktion, och det kommer att fattas bindande beslut vid mötet varför det är viktigt att alla räddningschefer deltar.

Tid

Måndagen den 24 april 2017 kl.12.00 till tisdagen den 25 april kl.16.00

Tisdag efter lunch fortsätter vi med en workshop arrangerad av Ag Skydd & Säkerhet

Pris

Faktiska kostnader faktureras efter genomförandet

 

Varmt välkomna!

Bo Persson

Kommunförbundet Skåne

 

Inbjudan i pdf 2017-04-24–25 Inbjudan Räddsam Falsterbo Kursgård

Målgrupp

Räddningschefen eller dennes ställföreträdare

Samarbetspartners

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar eller om anmäld deltagare uteblir utan avanmälan, debiteras faktiska kostnader.

Program

Måndag 24 april

12.00

Lunch

13.00

Inledning

Bo Persson

13.10

Information från Länsstyrelsen Skåne, Samhällsskydd och Beredskap

Johan Ekermann, Länsstyrelsen i Skåne

13.30

Nytt från Försvarsmakten

Johan Silfverstolpe, Militärregion Syd

14.00

Polismyndigheten Region Syd har ordet

Paul Juhlin, Polismyndigheten Region Syd

14.300

Eftermiddagskaffe

15.00

Information från Region Skåne, AKSM/RSPE – ändrad ambulansorganisation, prioritering av ambulanser, statistik kring IVPA/sjukvårdslarm samt några ord om ett förhoppningsvis nytt IVPA-avtal hösten 2017

Rolf Ohrlander, Region Skåne

15.30

Aktuellt från SOS Alarm AB

Räddningstjänsten i nya SOS Alarm, nationellt och i Skåne, nu och i framtiden

Ole Lomstedt och Peter Söderlund, område Affär, SOS Alarm AB

16.15

Brandskyddsföreningen har ordet

Per Björkman, Brandskyddsföreningen Skåne

16.45

Njut av naturen på Falsterbonäset eller kursgårdens spa-avdelning med ång- och torrbastu, pool och bubbelpool.

19.30

Samling för mingel före middagen

20.00

Middag

Tisdag 25 april

07.00

Frukost

08.30

Räddsam-Skåne chefsmöte
För dagordning se inbjudan i pdf ovan

10.00

Förmiddagsfika

12.00

Lunch

13.00

Workshop med AG Skydd & Säkerhet

Under eftermiddagen kommer vi att

 • presentera en lägesbild över hur det ser ut med bostadsbränder mm i Skåne
 • diskutera avsiktsförklaringen och vad denna egentligen innebär
 • delge goda exempel och diskutera hur dessa kan implementeras eller utvecklas
 • ha en plan för agerande när vi kommer tillbaka till våra organisationer

Kaffe vid lämplig tidpunkt under eftermiddagen.

16.00

Avslut och hemresa